Suomen Yrittäjien tutkimustoiminnan tavoitteena on yrittäjyyden ja pk-yritysten kannalta keskeisten asioiden analysoiminen. Tutkimukset palvelevat yrittäjyystietouden levittämistä ja edunvalvontaa. Tutkimustoiminnassa pyritään ajankohtaisuuteen. Suhdanneseurantaan tehdään Pk-yritysbarometri kaksi kertaa vuodessa.

Edunvalvonnan tueksi yrittämisen kannalta keskeisistä teemoista tehdään ohjelmalinjauksia. Suomen Yrittäjien toimintaa ohjaa pitkälti aina eduskuntavaaleja ennen tehtävä tavoiteohjelma. Alue- ja paikallistason vaikuttamisen tueksi tehdään mm. kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja ja aluekehityslinjaukset.

Suomen Yrittäjien tutkimukset aiheittain

Suomen Yrittäjien tutkimukset vuosittain:

2021

01.09.2021 Pk-yritysbarometri syksy 2021
16.06.2021 Digibarometri 2021
30.03.2021 Pk-yritysten opit digitalisaatiosta 2020 
17.02.2021  Pk-yritysbarometri kevät 2021

2020

18.12.2020  Yrittäjä – hyvä työnantaja 2020 
26.11.2020  Kuntien liiketoiminta -raportti 
03.10.2020  Opiskelijasta yrityksen omistajaksi? — omistajanvaihdoshankkeista Jatkajakouluiksi
23.09.2020  Miten yritysten koronatuet onnistuivat? Yritysneuvojille suunnatun kyselyn tulokset
09.09.2020  Pk-yritysbarometri syksy 2020 
08.09.2020  Kysely nuorten yrittäjien kokemuksista ja koronakriisin vaikutuksista yrittämiseen
21.08.2020  Pkyritykset ja koronan aiheuttama poikkeustilanne/Pkyritysbarometri, syksy 2020
26.06.2020  Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen ja alueellinen evaluointi 2020
23.06.2020  Pk-ilmastobarometri 2020
15.06.2020  Yrittäjien kuntabarometri
11.06.2020  Digibarometri 2020
04.06.2020  Koronakriisin vaikutus maahan muuttaneiden yrittäjien yrityksiin
11.02.2020  Pk-yritysbarometri kevät 2020 

2019

30.12.2019  Yrittäjä – hyvä työnantaja 2019–2020
26.11.2019  Suomalaisten pk-yritysten digiosaaminen 2019
06.11.2019  Jatkajaprofiilit suomalaisissa omistajavaihdoksissa
25.10.2019  Opiskelijasta yrittäjäksi 2019
15.10.2019  Yksinyrittäjäbarometri syksy 2019
11.09.2019  Pk-yritysbarometri syksy 2019 
21.05.2019  Yrittäjägallupit helmikuu-lokakuu 2019
13.05.2019  Suomalaisten pk-yritysten digitaalisuus 2018
26.03.2019  Yrittäjä – hyvä työnantaja 2019
19.03.2019  Kysely maahanmuuttajayrittäjille 
20.02.2019  Mielipidetiedustelut helmi-/maaliskuu 2019
18.02.2019  Yksinyrittäjäkysely 2019
17.02.2019  Luottamuspuntari 2019
15.02.2019  Yksinyrittäjäohjelma 2019-2022
12.02.2019  Pk-yritysbarometri kevät 2019

2018

06.11.2018  Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2018
11.09.2018  Pk-yritysbarometri syksy 2018
18.06.2018  Kysely yrittäjän eläkejärjestelmästä
23.05.2018  Elinkeinopoliittinen mittaristo 2018
19.03.2018  Yrittäjägallupit maaliskuu–lokakuu 2018
15.02.2018  Pk-yritysbarometri kevät 2018
25.01.2018  Yrittäjä — hyvä työnantaja 2018

2017

01.11.2017  Yrittäjägallup — Yrittäjän työmäärä ja jaksaminen
01.11.2017  Yrittäjägallup — Hallituksen talouspolitiikka
20.10.2017  Yrittäjägallup — Valtakunnalliset yrittäjäpäivät 2017
11.10.2017  Suomalaisten pk-yritysten digitaalisuus 2017
11.09.2017  Pk-yritysbarometri syksy 2017
06.06.2017  Pk-yritysten digitaaliset kyvykkyydet ja kasvu
01.06.2017  Kilpailukykysopimus ja paikallisen sopimisen eteneminen
03.04.2017  Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät
27.02.2017  Luottamuspuntari — kysymyksiä työpaikkasopimisesta
20.02.2017  Yrittäjä — hyvä työnantaja 2017
15.02.2017  Suomen yleissitovuusjärjestelmä ja perusoikeudet
13.02.2017  Pk-yritysbarometri kevät 2017
24.01.2017  Kuntien infra kuntoon

 

2016

28.12.2016  Yksinyrittäjäkysely 2016 
26.10.2016  Digitaalisuudella on merkittävä yhteys pk-yritysten menestykseen
13.09.2016  Pk-yritysbarometri syksy 2016
11.07.2016  Digitaalisesti suuntautuneiden pienten yritysten menestystekijät
18.05.2016  Elinkeinopoliittinen mittaristo -kysely
23.03.2016  Erilaiset työsopimukset ja työntekomuodot
16.02.2016  Pk-yritysbarometri kevät 2016
03.02.2016  Yrittäjän etiikka 
20.01.2016  Yrittäjä – hyvä työnantaja 2016  

2015

03.11.2015  Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2015   
21.10.2015  Paikallinen sopiminen edistäisi kasvua ja työllisyyttä -raportti  
07.09.2015  Pk-yritysbarometri syksy 2015  
15.07.2015  Opiskelijasta yrittäjäksi — opiskelijayrittäjyys suomalaisissa
                      korkeakouluissa lukuvuonna 2014—2015
 
22.06.2015  Yrittäjien tulot ja verot 2015  
18.03.2015  Työehtosopimusten paikallinen sopiminen  
13.03.2015  Pk-yritysten vienti  
10.02.2015  Pk-yritysbarometri 1/2015  
15.01.2015  Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa

2014

11.11.2014  Kesken jääneet yrityskaupat — myyjien ja ostajien näkökulma  
30.10.2014  Pk-yritys — Hyvä työnantaja 2014  
09.09.2014  Pk-yritysbarometri 2/2014 
18.06.2014  Hyvinvointibarometri 2014  
14.05.2014  Kuntien palvelutuotanto yrittäjien ja kunnanjohtajien näkemyksiä  
29.04.2014  Yrittäjien tulot ja verot 2014  
24.04.2014  Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014  
09.04.2014  Työmarkkinat toimiviksi,työnteko kannattavaksi, työllistäminen helpoksi   
10.02.2014  Pk-yritysbarometri 1/2014   

2013

19.12.2013  Pk-yritys — Hyvä työnantaja 2013 
18.12.2013  Yritysrahoituskysely 2013
21.11.2013  Yksinyrittäjäkysely 2013  
02.10.2013  Omistajanvaihdoksen toteutus ja onnistuminen ostajan ja
                      jatkajan näkökulmasta  

10.09.2013  Pk-yritysbarometri 2/2013  
08.09.2013  Yrittäjyysilmapuntari  
13.06.2013  Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä 2013  
06.06.2013  Pankkien palvelumaksut 2013
10.04.2013  Pk-yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus
21.03.2013  Yrittäjien tulot ja verot 2013  
25.02.2013  Työterveyshuoltokysely  
11.02.2013  Pk-yritysbarometri 1/2013

2012

11.12.2012  Pk-yritys – hyvä työnantaja  
19.10.2012  Selvitys vähittäiskaupan aukioloaikamuutosten vaikutuksista
04.10.2012  Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2012 
04.09.2012  Pk-yritysbarometri 2/2012   
28.08.2012  Pk-yritys hyvä työnantaja -kirjanen  
19.06.2012  Yritysrahoituskysely 2012   
29.03.2012  Yrittäjien tulot ja verot 2012  
14.02.2012  Pk-yritysbarometri 1/2012
01.02.2012  Elinkeinopolitiikan mittaristo 2012 

2011

16.10.2011  Suomen Yrittäjien ehdotukset nuorten saamiseksi koulutukseen ja työhön
14.09.2011  Pk-yritysbarometri 2/2011
02.09.2011  Yrittäjyysilmapiiripuntari 2011 
22.06.2011  Pienet yritykset palkkaavat tänä kesänä 70 000 kesätyöntekijää
16.06.2011  Pk-yritys - hyvä työnantaja
24.03.2011  Yrittäjien tulot ja verot  2011
16.02.2011  Pk-yritysbarometri 1/2011

2010

14.12.2010  Työkyky ja -hyvinvointikysely
23.10.2010  Yksinyrittäjäkysely 2010
14.10.2010  Yrittäjän sosiaaliturva -kysely 2010
07.09.2010  Pk-yritysbarometri 2/2010
30.06.2010  Pk-yritys - hyvä työnantaja 2010
23.06.2010  Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä 2010
31.05.2010  UEAPME Think Small Test 2010
26.05.2010  Elinkeinopolitiikan mittaristo, kevät 2010
28.04.2010  Pankkien palvelumaksut 2010
27.04.2010  Yt-lakikysely 2010
23.03.2010  UEAPME: The EU Craft and SME Barometer 2010/H1
10.03.2010  Pk-yritysbarometri 1/2010 
18.02.2010  Yrittäjien tulot ja verot 2010
05.01.2010  Seniorit pk-yrityksissä

2009

28.12.2009  Pk-yritysten rooli Suomessa 2008
22.12.2009  Pk-yritysten rekrytoinnit 2009
16.12.2009  Pk-yritysten suhdannenäkemys joulukuu 2009
05.11.2009  Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa
19.10.2009  UEAPME: The EU Craft and SME Barometer 2009/H2
13.10.2009  Verkkolaskupalvelut 2009 
02.09.2009  Pk-yritysbarometri 2/2009
25.08.2009  Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä
08.07.2009  Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2009
23.06.2009  Suomen Yrittäjien näkemyksiä innovaatiostrategian toimeenpanemiseksi
16.06.2009  Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä 
18.05.2009  Markkinaperusteisten toimintatapojen omaksuminen kunnallishallinnossa
12.05.2009  Pk-yritysten suhdannenäkemys, toukokuu 2009
22.04.2009  IPR-kysely 2008
21.04.2009  Suomen Yrittäjien EU-ohjelma
12.03.2009  Pk-yritysbarometri 1/2009
12.03.2009  The EU Craft and SME Barometer 2009/H1
05.03.2009  Pankkien palvelumaksut 2009
03.02.2009  Yhteistyö ja yrittäjäasenne auttavat maaseutuyrityksiä menestymään
21.01.2009  Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2007 verotustietojen mukaan
 

2008

 

22.12.2008  Pk-yritysten suhdannenäkemys joulukuu 2008
22.12.2008  Suomen Yrittäjien näkemyksiä suhdanteeseen liittyvästä elvyttämisestä 
23.10.2008  Pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilanne
11.09.2008  Pk-yritysbarometri 2 / 2008
18.08.2008  Suomen Yrittäjien arvio VM:n budjettiesityksestä 2009
25.06.2008  Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä 2008
18.06.2008  Pk-yritysten rekrytoinnit - kevät 2008
30.05.2008  Tupakkalakikysely 2008
19.05.2008  Yrittäjyys turvaa lähipalvelut - kuntaohjelma 2009-2012
14.05.2008  Sähköisen laskun käyttö pk-yrityksessä
15.04.2008  Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2006 verotustietojen mukaan
09.04.2008  Elinkeinopolitiikan mittaristo - kevät 2008
03.04.2008  Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2008
12.03.2008  Pk-yritysbarometri 1 / 2008
06.03.2008  Pankkien palvelumaksut 2008  

2007

20.12.2007  Pk-yritysten rooli Suomessa 2006
10.10.2007  Pk-yritysbarometri, syksy 2007
03.07.2007  Yrittäjien lomat 2007
06.06.2007  Julkisen sektorin elinkeinotoiminta
27.04.2007  Pk-yritysten rekrytoinnit
11.04.2007  Pk-yritysbarometri, kevät 2007
24.03.2007  Kannustinloukku -muistio
13.03.2007  Matalapalkkatuen käyttö 2006
08.03.2007  Pk-yritys - hyvä työnantaja -selvitys 2007
27.02.2007  Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2005 maksuunpannussa verotuksessa
07.02.2007  Hyvinvoiva Suomi 2011: Yksinyrittäjäohjelma  

2006

12/2006       Pk-yritysten rooli Suomessa 2005
19.10.2006  Yt-lain soveltamisalan laajentaminen
17.10.2006  Pk-yritysbarometri, syksy 2006
03.10.2006  Hyvinvoiva Suomi 2011
13.07.2006  Logistiikkaselvitys 2006
11.05.2006  Elinkeinopolitiikan mittaristo, kevät 2006
19.04.2006  Pk-yritysbarometri, kevät 2006
23.03.2006  Pk-yritys - hyvä työnantaja -selvitys 2006
09.02.2006  Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2004 maksuunpannussa verotuksessa

2005

13.10.2005  Pk-yritysbarometri, syksy 2005
9/2005         Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja
04.07.2005  Selvitys yrittäjien koulutustaustasta Suomessa
31.03.2005  Pk-yritysbarometri, kevät 2005
18.02.2005  Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön
17.01.2005  Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2003 maksuunpannussa verotuksessa

2004

20.10.2004  Pk-yritysbarometri, syksy 2004
06.10.2004  Pk-yritys - hyvä työnantaja: Kuinka työntekijät kokevat työelämän laadun pk-yrityksessä?
27.09.2004  Yrittäjien äänestyskäyttäytyminen
24.09.2004  Suomalaisten pk-yritysten menestyminen ja kasvu
19.04.2004  Elinkeinopolitiikan mittaristo, kevät 2004
01.04.2004  Pk-yritysbarometri, kevät 2004
02.02.2004  Monimuotoiset työurat ja työttömyysturva

2003

14.10.2003  Pk-yritysbarometri, syksy 2003
09.04.2003  Pk-yritysbarometri, kevät 2003

2002

08.10.2002  Yrittäjyysohjelma 2003 - 2007
03.10.2002  Pk-yritysbarometri, syksy 2002
04.04.2002  Pk-yritysbarometri: Suhdanne 1/2002
05.03.2002  Työolot pk-yrityksissä
01.02.2002  Nuoren yrittäjän ohjelma
23.01.2002  Pankkipalveluiden maksuvertailua tulee tehostaa

2001

01.10.2001  Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja
26.09.2001  Pk-yritysbarometri 2 / 2001: Pk-yritysten usko kasvuun säilynyt hyvänä
11.06.2001  Pk-yritys työnantajana - Yrittäjien ja työntekijöiden mielipiteitä
03.05.2001  PK-yritysbarometri: Suhdanne 1/2001
12.02.2001  Hyviä käytäntöjä ja ideoita positiiviseksi aluekehitykseksi

2000

09.10.2000  PK-yritysbarometri: Suhdanne 2/2000
28.09.2000  Yrittäjien käsitys kuntien elinkeinopolitiikasta, selvitys syyskuu 2000
23.08.2000  Työnantajaksi ryhtymisen kynnykset
08.06.2000  Pienyritysten verorasitus EU-valtioissa
08.06.2000  Pk-yritysten turvallisuuskysely
30.05.2000  Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 -katsaus
22.05.2000  Rahoitustiedustelu toukokuu 2000
27.04.2000  Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys
                      Pk-yritysbarometri: Suhdanne 1/2000