Tutkimus

Elinkeinopolitiikan mittaristo 2010

26.5.2010 


ESIPUHE

Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa on jatkuvassa kasvussa rakennemuutoksen keskellä. Yrittäjyyttä tarvitaan yhä enemmän työpaikkojen luomiseksi ja talouskasvun turvaamiseksi. Suomalaisen yhteiskunnan ja erityisesti kuntasektorin haasteisiin vastaaminen edellyttää vahvaa panostusta yritystoiminnan edellytyksiin. Kuntien toiminta vaikuttaa vahvasti yrittäjyyden kehittymiseen kunnissa, maakunnissa ja koko maassa.

Suomen Yrittäjät paikallisyhdistyksineen on lähellä kuntasektoria. Paikalliseen elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen on yksi Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten tärkeimmistä tehtävistä. On yrittäjien, kuntien ja tämän asukkaiden yhteinen etu, että kuntatason yhteistyö sujuu hyvin.

Kädessäsi oleva Elinkeinopolitiikan mittaristo -raportti on käytännöllinen väline kunnan elinkeinopolitiikasta käytävään keskusteluun ja sen kehittämiseen. Kyselyssä Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten hallitusten jäsenet esittävät arvionsa kuntien elinkeinopolitiikasta.

Kysely toteutettiin nyt neljännen kerran. Kohderyhmänä oli yhteensä 3500 yrittäjää, jotka toimivat Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten hallituksissa. Kyselyyn vastasi lähes 2000 yrittäjää, joten vastausprosentti oli lähes 60. Valtakunnallisesti otos on edustava, ja kuntakohtainen raportti voitiin toimittaa lähes kolmeen neljästä kunnasta.

Kysely osoitti selkeästi kuntien elinkeinopolitiikan tärkeimmät kehittämiskohteet. Kriittisimmät vastaukset koskevat kuntien hankintapolitiikkaa ja päätösten yrityslähtöisyyttä. Kehittämistarvetta korostaa se, että yrittäjien mielestä nämä ovat yleisen elinkeinopolitiikan ohella yhteistyön tärkeimmät osa-alueet.

Toivomme mittariston toimivan hyvänä työkaluna, kun kunnissa rakennetaan yhteistä, yrittäjälähtöistä tulevaisuutta. Kuntien haasteet ovat erityisen ajankohtaisia kunta- ja palvelurakenneuudistuksen sekä koetun taloustaantuman johdosta.

Suomen Yrittäjät
26.5.2010

Lue tiedote:
Kuntien elinkeinopolitiikasta Uudellekaupungille maan parhaat arviot, Vantaa isojen kaupunkien ykkönen

Valtakunnallinen raportti:
Elinkeinopolitiikan mittaristo 2010
Valtakunnallisen raportin kalvot:
Elinkeinopolitiikan mittariston kalvosarja 2010

>> Valtakunnallisen ja alueellisten raporttien kalvosarjat PowerPoint-tiedostoina järjestön intranetissa.

Alueelliset raportit

Etelä-Karjalan Yrittäjät
Alueellinen raportti
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Etelä-Savon Yrittäjät
Alueellinen raportti
Helsingin Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Hämeen Yrittäjät
Alueellinen raportti
Kainuun Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
Keski-Suomen Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Kymen Yrittäjät
Alueellinen raportti
Lapin Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Länsipohjan Yrittäjät
Alueellinen raportti
Pirkanmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Alueellinen raportti
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Alueellinen raportti
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
Satakunnan Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Savon Yrittäjät
Alueellinen raportti
Uudenmaan Yrittäjät
Alueellinen raportti
   
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Alueellinen raportti
 

Elinkeinopolitiikka kunta yrittäjä