Tutkimus

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä 2011

22.6.2011

Yrittäjien lomat

Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2011 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. Otokseen poimittiin satunnaisesti reilun 6 000 yrityksen sähköpostiosoitteet. Kyselyyn vastasi 800 yrittäjää, jotka edustivat hyvin pk-yrityskenttää toimialan, henkilöstömäärän ja alueellisen sijainnin mukaan.

Yrittäjistä 14 prosenttia ei pidä varsinaista kesälomaa lainkaan. Korkeintaan yhden viikon lomaa pitää 18 prosenttia. Noin neljännes vastaajista viettää kesälomaa viikosta kahteen viikkoa. Samoin noin neljännes pitää lomaa kahdesta neljään viikkoa. Yli neljä viikkoa kesälomalla on reilut 10 prosenttia yrittäjistä. Kesäloman ja muun loman pituus on kääntynyt jälleen hienoiseen laskuun muutaman viime vuoden kasvun jälkeen. Yrittäjien kesäloman pituus on keskimäärin 16 päivää. Mediaani on 14 päivää eli reilut kaksi viikkoa.

Kesäloma jää lyhyemmäksi majoitus- ja ravitsemustoiminnassa, jossa kolmasosa vastaajista ei pidä kesälomaa lainkaan. Mikäli lomaa pidetään, sen pituus on yleisimmin viikosta kahteen viikkoon. Kuljetuksessa ja varastoinnissa tilanne on lähes vastaava, eli alan yrittäjistä noin neljäsosa ei pidä lomaa lainkaan. Keskimääräistä lyhemmäksi kesäloma jää myös kaupassa ja rakentamisessa. Majoitus- ja ravitsemustoiminnassa lomailu näyttäisi jäävän edellisiä vuosia vähemmäksi

Toivottavin loman pituus olisi keskiarvona mitattuna 26,4 päivää ja mediaanina tarkasteltuna 24 päivää eli tasan neljä viikkoa. Siten yrittäjät keskimäärin näyttäisivät voivan viettää puolet toivomastaan kesälomasta.

Keskimäärin yrittäjät viettävät muuta lomaa 10,1 päivää – mediaanina tarkasteltuna 7 päivää eli hieman päälle viikon. Majoitus- ja ravitsemustoiminnassa ja rakentamisessa keskimääräistä lyhyempää kesälomaa kompensoidaan pidemmällä muulla lomalla. Yrittäjien toiveena olisi, että muuta kuin kesälomaa ehdittäisiin viettää keskimäärin 14,9 päivää – mediaanina 12 päivää. Lomapäiviksi on laskettu arkipäivät maanantaista lauantaihin.

Pk-yritysten kesätyöntekijät

Pk-yrityksistä lähes kolmannes (33 prosenttia) tarjoaa kesätyöpaikkoja. Tämä on selvästi korkeampi osuus kuin edellisinä vuosina, jolloin osuus on ollut noin neljäsosa. Keskimäärin näihin yrityksiin otetaan 2,5 kesätyöntekijää mediaanin ollessa 2. Siten viime vuotta useampi pk-yritys näyttäisi ottavan kesätyöntekijöitä, mutta työntekijöiden määrä työpaikkaa kohti on hieman vähäisempi kuin vuosi sitten. Kun tämä muunnetaan edustamaan koko yrityskantaa, pk-yrityksiin palkataan arviolta lähes 70 000 kesätyöntekijää. Viime vuonna määrä oli 60 000, ja sitä edeltäneenä vuonna määrä on ollut noin 55 000.

Yleisintä kesätyöntekijöiden palkkaaminen on sesonkia elävään majoitus- ja ravitsemusoimintaan – noin 60 prosenttia yrityksistä. Rakentamisessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa, teollisuudessa sekä kaupassa kesätyöntekijöitä palkataan noin 40 prosenttiin yrityksistä. Keskisuurista yrityksistä lähes kaikissa ja pienistäkin noin 70 prosentissa on kesätyöntekijöitä. Työnantajamikroyrityksistäkin noin 40 prosenttia palkkaa kesätyöntekijöitä. Yksinyrittäjistä lähes 10 prosenttia tarjoaa kesätyöpaikan. Näissä osuuksissa ei ole merkittäviä muutoksia vuodentakaisesta.

Pk-yrityksistä noin 45 prosentissa kesätyöntekijöiden sopimuksen pituus on keskimäärin noin kaksi kuukautta. Lähes viidesosassa keskimääräinen pituus on kolme kuukautta tai kuukausi. Vajaassa 10 prosentissa keskimääräinen pituus jää alle kuukauteen, mutta toisaalta vastaavassa määrässä pk-yrityksistä pituus ylittää kolme kuukautta. Kesätyöntekijöiden työsopimukset näyttäisivät olevan suunnilleen samanpituisia kuin parina edellisenäkin vuonna.

>> Lue tästä koko raportti (pdf-tiedosto)
>> Lue tiedote: Pienet yritykset palkkaat tänä kesänä 70 000 kesätyöntekijää

Raportin ovat koonnut ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät.
petri.malinen@yrittajat.fi, (09) 2292 2845

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä 2011