Tutkimukset

Pk-yritysten digitaaliset kyvykkyydet ja kasvu

Tutkimus

06.06.2017 Googlen, Vainu.io Software Oy:n ja Suomen Yrittäjien selvitys kartoitti suomalaisten pk-yritysten kotisivujen toiminnallisuuksia ja online-markkinointiviestintäponnisteluja. Se jaotteli pk-yritykset neljään…

Kilpailukykysopimus ja paikallisen sopimisen eteneminen

Tutkimus

2.6.2017 Työmarkkinakeskusjärjestöjen solmiman kilpailukykysopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Hallituksen 17.2.2016…

Yrittäjä – hyvä työnantaja 2017

Tutkimus

23.2.2017 Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin. Vuonna 2015 vastaajia oli…

Suomen yleissitovuusjärjestelmä ja perusoikeudet

Tutkimus

15.2.2017 Suomalaisesta työehtosopimusten yleissitovuusjärjestelmästä ei ole käyty laajaa keskustelua Suomen perustuslain, EU:n perusoikeuskirjan ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten kuten Euroopan…

Pk-yritysbarometri 1/2017

Tutkimus

13.2.2017 ESIPUHE Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten…

Yksinyrittäjäkysely 2016

Tutkimus

28.12.2016 Tiivistelmä Yksinyrittäjyys painottuu palvelusektorille, sillä vastanneista 69 prosenttia ilmoittaa toimivansa palveluiden parissa. Samanaikaisesti yksinyrittäjien koulutustaustassa on tapahtunut merkittävää muutosta.…

Kuntien infra kuntoon

Tutkimus

17.10.2016 Yksityinen ja julkinen kumppanuus Elämme ajassa, jossa kunnilla on niskassaan valtavat paineet tehostaa toimintojaan tuottavuuden lisäämiseksi. Raskaasti hallinnoitujen ja…

Pk-yritysbarometri 2/2016

Tutkimus

13.9.2016 ESIPUHE Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten…