Työpaikalla oppiminen

Nykyisin lähes kaikkeen koulutukseen kuuluu opiskelua työpaikalla. Varsinkin ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa työelämässä oppimista on paljon; työelämälähtöisyyden lisääminen oli vuonna 2018 toteutuneen ammatillisen koulutuksen reformin keskeisimmistä tavoitteista.

Uudistunut ammatillinen koulutus mahdollistaa yrityksille ja yrittäjille yhteistyömuotoja, joista keskeisimpiä ovat koulutussopimukseen perustuva koulutus ja entistä joustavampi oppisopimuskoulutus. 

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa.  

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Oppisopimuskoulutus perustuu kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen.  Oppisopimuskoulutuksen aikana voidaan suorittaa kokonaisia tutkintoja, tutkinnon osia tai tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia, jolloin oppisopimuksen kesto voi vaihdella yksilöllisesti ja joustavasti tarpeen mukaan.  

Ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opintoihin kuuluu työharjoittelua. Sen kesto voi vaihdella, mutta esimerkiksi ammattikorkeakoulujen työharjoittelu on vähintään puolen vuoden mittainen. Työpaikoilla voi olla myös muun muassa erilaisten työvoimakoulutuksen tai ammattitutkintoihin aikuiskoulutuksessa valmistautuvien kurssien työharjoittelijoita. Työharjoittelu voi olla palkallinen tai palkaton. Joissain työehtosopimuksissa on mainintoja harjoittelijoiden palkasta. Harjoittelua varten tehdään työ- tai harjoittelusopimus.

Työelämään tutustuminen (TET) on tarkoitettu peruskoululaisille ja lukiolaisille. Yläasteen TET -jakso on tavallisesti kaksi viikkoa. Lukiossa tutustumisjaksot kestävät yleensä vain muutamia päiviä. Tutustujalle ei makseta palkkaa, ja opintososiaalisista eduista vastaa oppilaitos. Jaksosta tehdään kirjallinen tai suullinen sopimus, joka ei kuitenkaan ole työsopimuksen luonteinen.

Työpaikalla oppimisen perusta ja vastuut (*)

Opiskelijan asema Sopimus Työturvallisuus vastuu Ensisijainen vahinkovastuu Vakuuttamis-velvollisuus (työtapaturma)
Koulutussopimus ei palkkaa kirjallinen sopimus oppilaitoksen ja yrityksen välillä yrityksellä yrityksellä oppilaitoksella
Työharjoittelu palkallinen
tai palkaton harjoittelu
harjoittelu- tai työsopimus yrityksellä yrityksellä oppilaitoksella (palkaton harjoittelu) työnantajalla (palkallinen harjoittelu)
Työelämään tutustuminen ei palkkaa, opinto-
sosiaalisista eduista vastaa oppilaitos
kirjallinen
tai suullinen (ei työsopimus)
oppilaitoksella
(tet-paikan valinnassa)
yrityksellä oppilaitoksella (yläasteella, lukiossa ei)
Oppisopimus palkallinen työsuhde määrä-
aikainen
työsopimus
työnantajalla työnantajalla työnantajalla