Jäsenille

Tuet palkkaamiseen

Työntekijän palkkaamiseen on tietyissä tilanteissa tarjolla taloudellista tukea. Tällä sivulla kerromme palkkatuesta ja tuesta oppisopimuskoulutukseen.

Taloudellisten tukien osalta kannattaa pitää mielessä, että tukien selvittämisessä menee aina jonkin verran aikaa, joten ole liikkeellä ajoissa. Mahdollisuus tukien saamiseen kannattaa aina selvittää etukäteen sekä hoitaa tukien hakeminen ennen työntekijän palkkaamista ja työsopimuksen tekemistä.

Oppisopimuksen tuet

Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta, mikäli koulutuksen järjestäjä arvioi, että työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta aiheutuu kustannuksia työnantajalle. Aina koulutuskorvausta ei siis makseta.

Keskimäärin koulutuskorvaukset ovat perustutkintojen osalta keskimäärin 100–200 euroa/kk ja lisäkoulutuksen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) osalta noin 10–100 euroa/kk. Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä. Korvauksen maksaa oppisopimustoimisto tai oppisopimuksen järjestävä oppilaitos.

Koulutuskorvauksen maksatus perustuu koulutuksen järjestäjän tekemään arviointiin. Esimerkiksi monet koulutuksen järjestäjät eivät maksa koulutuskorvauksia lainkaan lisäkoulutuksesta.

Lue lisää: Yhteenveto oppisopimuskoulutuksen tuista

Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. Tarkista palkkatuen edellytykset paikkakuntasi TE-toimistosta.

Mikäli tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella, on sen määrä koko koulutuksen ajan 50 % palkkauskustannuksista.

Palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta.

Lue lisää: Palkkatuesta TE-palveluiden sivustolla

Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriajaksojen aikana opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ajalta palkkaa.

  • Päiväraha 15 euroa/päivä
  • Perheavustus 17 euroa/päivä
  • Matkakorvaus
  • Majoituskorvaus 8 euroa/päivä (edellyttää yöpymistä)

Palkkatuki

Palkkatuki on työnantajalle maksettava taloudellisen tuen muoto, jota työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos hän ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai sijoitu koulutukseen.

Työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan sijoittumista työhön voidaan edistää myöntämällä palkkatukea. Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuella työllistetään ensisijassa pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, alle 25-vuotiaita nuoria ja työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta.

Vain jäsenille

Jäsenenä saat enemmän sisältöä

Kirjaudu sisään

Kirjaudu sisään ja ota käyttöösi Yrittäjien jäsensisällöt.

Etkö ole vielä jäsen?

Yrittäjien jäsenenä saat enemmän sisältöä käyttöösi rahanarvoisten jäsenetujen ja työkalujen lisäksi. Liity jäseneksi jo tänään!