Henkilötunniste rakennustyömaalla

Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä on oltava kuvallinen, yksilöivä ja veronumerollinen henkilötunniste. Sen tulee olla näkyvästi esillä työmaalla liikuttaessa.

Pääurakoitsija,  johtava tai valvova rakennuttaja tai muu päätoteuttaja-asemassa oleva työnantaja on vastuussa siitä, että työmaalla toimivien yritysten työntekijöillä on henkilötunniste. Tämä vastuullinen taho huolehtii myös siitä, että tunnisteessa on veronumero ja että työntekijä on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin.

Työnantajien vastuu asianmukaisista henkilötunnisteista, veronumeroista ja julkisessa veronumerorekisterissä olemisesta koskee sekä omia että sopimuskumppanien työntekijöitä.

Tämä sääntö ei kuitenkaan koske henkilöä, joka on työmaalla tilapäisesti tuomassa tavaraa. Se ei myöskään koske yksityistä henkilöä, joka rakentaa tai korjaa omaan käyttöönsä. Lisäksi henkilötunnisteita ei tarvita, jos työmaata ei katsota yhteiseksi työmaaksi.

 • Työnantajat työntekijöilleen
 • Oppilaitokset oppilailleen
 • Itsenäiset työnsuorittajat itselleen omalla kustannuksellaan

 • Henkilön etunimi ja sukunimi
 • Henkilön veronumero
 • Henkilön syntymäaika (vapaaehtoinen tieto)
 • Työnantaja
 • Työnantajan y-tunnus
 • Kortin voimassaoloaika (vapaaehtoinen tieto)
 • Yrityksen logo (vapaaehtoinen tieto)
 • Henkilökortin haltijan valokuva


Veronumeron täytyy löytyä julkisesta veronumerorekisteristä. Rekisteröinnin voi suorittaa työntekijä itse tai työnantaja. Ulkomaa­laiset työntekijät voivat hakea veronumeron verohallinnolta tai maistraatista.

Lisäksi rakennustyömaalta täytyy löytyä henkilöluettelo ja tiedot työmaalla toimivista yrityksistä.

1.3.2013 alkaen kaikilta rakennustyömailta on täytynyt löytyä veronumeroilla varustetut henkilökortit. Mikäli työmaalla on näiltä osin puutteita, toimenpiteet voidaan kohdistaa tapauksesta riippuen yksittäiseen työnantajaan, päätoteuttajaan tai rakennuttajaan.

Lisätietoja: