Pakollinen esillä pidettävä lainsäädäntö

Lain mukaan työnantajan tulee pitää työpaikalla esillä useita työelämää sääteleviä lakeja. Tarkoitus on varmistaa, että työntekijät voivat halutessaan saada helposti ja yhdestä paikasta kootusti oleellisen työelämän lainsäädännön.

Ohjaa työntekijäsi tutustumaan oikeusministeriön ylläpitämään finlex.fi-lakisivustoon. Voit halutessasi tilata myös esillä pidettävän lainsäädännön joko painettuna materiaalina tai digitaalisena palveluna; nämä palvelut ovat maksullisia.

Työpaikalla esillä pidettävät lait:

 • Työtapaturma-ja ammattitautilaki (459/2015)
 • Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
 • TMp nuorille sopivista kevyistä töistä(1431/1993)
 • STMa nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (302/2007)
 • VNa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)
 • Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (2004/759)
 • Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
 • Työturvallisuuslaki (2002/738)
 • Vuosilomalaki (162/2005)
 • Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)
 • Tasa-arvolaki (609/1986)
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
 • Työsopimuslaki (55/2001)
 • Työaikalaki (605/1996)
 • Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ-ja virkasuhteen jatkumisesta (305/2009)