Palkka ja muut korvaukset

Palkan suuruus määräytyy työsopimuksen sekä työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaan. Ellei työnantajaa sitovaa työehtosopimusta ole, on työntekijälle maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Palkka voidaan määrätä kuukausi- tai tuntipalkan sijasta myös tulokseen perustuvana urakkapalkkana tai provisiona, kunhan tällainen ei alita työehtosopimuksen palkkaminimiä.

Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, ellei työsopimuksessa toisin sovita. Kun palkka lasketaan viikolta tai pidemmältä ajalta, on palkka maksettava kerran kuussa. Tuntipalkka tai alle viikon jaksolta määräytyvä palkka tulee maksaa kahden viikon välein. Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei työsopimuksessa ole muuta sovittu.

Tässä osiossa:

Hyödynnä jäsenedut

Elisa
Liittymät, verkko- ja IT-palvelut

Liittymät ja IT-palvelut

Liittymät, verkko- ja IT-palvelut

Hostingpalvelu

Hyödynnä asiakirjapankin valmiit lomakepohjat

Kuluselvityslomake
Matkalaskulomake
Palkkalaskelma
Vuosilomapalkkalaskelma

Vuosilomapalkka

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. Lomapalkan laskentatapa määräytyy sen mukaan, mitä palkkaustapaa työntekijään sovellettiin lomanmääräytymisvuoden päättyessä.

Vuosilomapalkka

Tulorekisteri

Työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten. Tulorekisteri mahdollistaa palkkatietojen ilmoittamisen automatisoinnin. Työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin, josta ne välitetään eri käyttäjille. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden päivän kuluessa ja tulonsaajakohtaisesti.

Tulorekisteri

Mitä palkkaus maksaa?

Kun ryhdyt työnantajaksi, suurimpia taloudellisia kysymyksiä työntekijän palkkaamisen yhteydessä ovat työntekijästä aiheutuvat todelliset kustannukset sekä se, onko työntekijän palkkaaminen kannattavaa.

Mitä palkkaus maksaa?

Tuet palkkaamiseen

Työntekijän palkkaamiseen on tietyissä tilanteissa tarjolla taloudellista tukea. Tällä sivulla kerromme palkkatuesta ja tuesta oppisopimuskoulutukseen.

Tuet palkkaamiseen

Työehtosopimukset

Paikallinen sopiminen

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi