Työnantajamaksut 2024

Työnantaja on velvollinen maksamaan palkanmaksun oheiskustannuksina erilaisia vakuutusmaksuja, kuten tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksua. Vakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä, työsuhteen kesto tai palkan määrä.

Tällä sivulla kerromme seuraavien työnantajamaksujen määrät:

Työnantajamaksut 2023

Työnantajamaksut 2024 pdf-tiedostona

TyEL-maksut

17–67-vuotias työntekijä

Vuoden 2024 maksu sisältää vuonna 2020 voimassa olleen tilapäisen työnantajamaksun alennuksen toisen takaisinmaksuerän 0,41 prosenttiyksikköä. Vuoden 2024 maksu ja alennuksen takaisinmaksuerä ovat 0,03 prosenttiyksikköä pienemmät kuin vuonna 2023.

Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on keskiarvo eri työeläkeyhtiöiden perimistä työeläkevakuutusmaksuista. Vuosittain määriteltävät työeläkevakuutusmaksut vaihtelevat eri työeläkeyhtiöiden välillä. Eläkevakuutusmaksujen määrään vaikuttaa työeläkeyhtiöiden saamat hyvitykset, jotka pohjautuvat yhtiön vakavaraisuusaseman tuomaan tuotto-osuuteen.

TYÖNANTAJAN OSUUS (% palkasta)
(v. 2023 käytetään vuoden 2021 palkkasummaa)
2024
Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä tai palkkasumma kuudelta kuukaudelta alle 9 348 euroa.
26,12 %
Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu
TyEL-perusmaksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2021 on ollut vähintään 2 197 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.
24,81 %
TYÖNTEKIJÄN OSUUS (% palkasta)
Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.
Vuosina 2017–2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.
2024
17–52-vuotiaat7,15 %
53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025)8,65 %
​63–67-vuotiaat7,15 %
TYEL-ansion alaraja2024
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma kuudelta kuukaudelta alle 9 822 euroa.68,57 €/kk

Sairausvakuutusmaksu

16–67-vuotias työntekijä

Työantajan sairausvakuutusmaksu (työnantajan sava-maksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2024
Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu1,16 %

Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksu peritään 18–64-vuotiaista työntekijöistä.

2 237 000 euron palkkasummaan asti2024
Työnantajan osuus0,27 %
Työntekijän osuus0,79 %
Yhteensä1,06 %
2 337 000 euroa ylittävältä osalta2024
Työnantajan osuus1,09 %
Työntekijän osuus0,79 %
Yhteensä1,88 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
2024
Työnantajan osuus0,27 %
Työntekijän osuus0,43 %
Yhteensä0,70 %

Tapaturmavakuutus

2024
Keskimääräinen työtapaturmavakuutusmaksu.
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettujen palkkojen yhteissumma on 1 400 euroa.
0,70 %

Ryhmähenkivakuutus

2024
Keskimääräinen ryhmähenkivakuutusmaksu
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin.
0,06 %

Hyödynnä jäsenedut

Fennia
Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Vakuutukset

Elisa
Liittymät, verkko- ja IT-palvelut

Liittymät ja IT-palvelut

Sijoitus- ja palkitsemisen palvelut

Sijoituspalvelut ja henkilöstön palkitseminen

Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Työeläkevakuuttamisen palvelut

Koulutukset työnantajalle

Maksuton
Maksuton