Työnantajamaksut ja vakuutukset

Työnantajamaksut ovat työnantajalle pakollisia palkan oheiskustannuksia. Vakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä, työsuhteen kesto tai palkan määrä. Lue lisää pakollisista työnantajamaksuista ja niiden ehdoista.

Vakuutusmaksut maksetaan sekä tehdyn työajan että tekemättömän työajan kuten vuosilomien ja vapaapäivien ym. ajalta maksetusta palkasta. Välilliset työvoimakulut on osattava ottaa huomioon yrityksen kustannuslaskennassa sekä budjetoinnissa.

Työnantaja on velvollinen maksamaan palkanmaksun oheiskustannuksina seuraavia maksuja:

Työnantajamaksut vuonna 2023

Työnantajamaksujen määrät vaihtelevat vuosittain. Löydät kuluvan vuoden maksujen määrät kätevästi yhdeltä sivulta.

Työnantajamaksut 2023

Mitä palkkaus maksaa?

Kun ryhdyt työnantajaksi, suurimpia taloudellisia kysymyksiä työntekijän palkkaamisen yhteydessä ovat työntekijästä aiheutuvat todelliset kustannukset sekä se, onko työntekijän palkkaaminen kannattavaa.

Mitä palkkaus maksaa?

Hyödynnä jäsenedut

Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Työeläkevakuuttamisen palvelut

Fennia
Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Vakuutukset

TYEL-eläkevakuutus

 • työntekijä on 17–67-vuotias. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden lopussa, jona työntekijä täyttää 68 vuotta.
 • työntekijän ansiot ovat vähintään 65,26 euroa kuukaudessa (2023). Ansiot voivat koostua useasta työsuhteesta samalla työnantajalla saman kuukauden aikana. Pienemmät ansiot työnantaja voi vakuuttaa vapaaehtoisesti.

 • Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu vuonna 2023 on 24,84 %
  Sopimustyönantajan maksuun vaikuttavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2021 on ollut vähintään 2 197 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.

 • 7,15 % (17–52-vuotiaat)
 • 8,65 % (53–62 vuotiaat)
 • 7,15 % (63–67 vuotiaat)
 • Maksuprosentin sisältämän työntekijän osuuden pidätät työnantajana palkanmaksun yhteydessä.

Kun maksat ja ilmoitat kalenterikuukauden aikana palkkoja tulorekisteriin, saat niihin liittyvistä työeläkemaksuista laskun. Laskun perusteena on tulorekisteriin ilmoittamasi palkkatiedot. Joissain palveluissa käyttäjät eivät saa erillistä laskua, vaan löytävät maksutiedot käyttämästään palvelusta.

Työeläketurvan hoitoa varten työnantaja ilmoittaa eläkeyhtiölle työntekijöiden alkaneet ja päättyneet työsuhteet viipymättä. Lisätietoja ilmoittamisesta saa omasta vakuutusyhtiöstä.

Lue lisää työeläkevakuutuksista:

Sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Vuonna 2023 maksu on 1,53 % (jos palkansaaja 16–67-vuotias).

Työnantajan sava-maksu on maksettava Verohallintoon viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Tiedot maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisterin palkkatietoilmoituksen määräaika on pääsääntöisesti maksupäivä +5 päivää. Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin työnantajan erillisilmoituksella. Jos maksaja on Verohallinnon työnantajarekisteriin merkitty säännöllinen työnantaja, työnantajan sava-maksu ilmoitetaan kuukausittain viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Satunnaisen työnantajan pitää ilmoittaa sava-maksun yhteismäärä työnantajan erillisilmoituksella vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa palkkaa ja kustannusten korvauksia. Jos ilmoituksen määräpäivä on arkilauantai tai pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä. 

Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2023 maksettaviin palkkoihin. Palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta.

Tapaturmavakuutus

Työnantajalla on velvollisuus ottaa tapaturmavakuutus työsuhteessa oleville työntekijöilleen työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Jos työnantajan työntekijöilleen kalenterivuoden aikana maksama palkkasumma on enintään 1400 euroa (2023), hän on vapaa tapaturmavakuutusvelvollisuudesta.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia työsuhteessa olevia työntekijöitä työntekijän palkasta tai iästä riippumatta. Myöskään työsuhteen kestolla ei ole merkitystä.

YEL-vakuuttamisvelvolliset yrittäjät eivät ole velvollisia ottamaan itselleen lakisääteistä tapaturmavakuutusta, mutta voivat ottaa itselleen vapaaehtoisena samansisältöisen vakuutuksen.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä.

Vakuutuksen voi ottaa kaikista tapaturmavakuutusta hoitavista vakuutusyhtiöistä. Tapaturmavakuutusmaksun suuruus vaihtelee työn vaarallisuuden ja toimialan mukaan. Keskimääräinen maksu vuonna 2023 on 0,7 %.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa

 • työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat
 • työliikekipeytyminen ja eräitä muita työtapaturmina pidettäviä vammoja
 • työn aiheuttamat ammattitaudit

Työttömyysvakuutusmaksu

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2023 on 1,50 % palkasta.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että vuonna 2023 se on 0,52 % palkasta palkkasumman 2 251 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,06 % palkasta.
 
Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2023 on 0,75 % palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,52 % palkasta.
 
Työttömyysvakuutusmaksu peritään 18–64-vuotiaista työntekijöistä.

Ryhmähenkivakuutus

Työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen ovat velvolliset ottamaan ne työnantajat, joiden toimialaa koskevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa on tästä määräys. Ryhmähenkivakuutusmaksu vaihtelee vakuutusyhtiöittäin, ja se peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. 

Lisätietoja työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksesta: