Työnantajamaksut 2022

Työnantaja on velvollinen maksamaan palkanmaksun oheiskustannuksina erilaisia vakuutusmaksuja, kuten tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksua. Vakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä, työsuhteen kesto tai palkan määrä.

Tällä sivulla kerromme seuraavien työnantajamaksujen määrät:

Hyödynnä jäsenedut

Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Työeläkevakuuttamisen palvelut

Fennia
Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Vakuutukset

TyEL-maksut

17–67-vuotias työntekijä

Vuoden 2022 työeläkevakuutusmaksu sisältää ensimmäisen takaisinperintäosuuden vuoden 2020 työeläkevakuutusmaksuun annetusta alennuksesta.

Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on keskiarvo eri työeläkeyhtiöiden perimistä työeläkevakuutusmaksuista. Vuosittain määriteltävät työeläkevakuutusmaksut vaihtelevat eri työeläkeyhtiöiden välillä. Eläkevakuutusmaksujen määrään vaikuttaa työeläkeyhtiöiden saamat hyvitykset, jotka pohjautuvat yhtiön vakavaraisuusaseman tuomaan tuotto-osuuteen.

TYÖNANTAJAN OSUUS (% palkasta)
(v. 2022 käytetään vuoden 2020 palkkasummaa)
2022
Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma kuudelta kuukaudelta alle 9 006 €
25,85 %
TyEL-perusmaksu25,85 %
Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu.
– Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2020 on ollut vähintään 2 169 000 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.
24,85 %
TYÖNTEKIJÄN OSUUS (% palkasta)
Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.
Vuosina 2017–2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.
2022
17–52-vuotiaat7,15 %
53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025)8,65 %
​63–67-vuotiaat7,15 %
TYEL-ansion alaraja2022
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma kuudelta kuukaudelta alle 9 006 euroa.62,88 €/kk

Sairausvakuutusmaksu

16–67-vuotias työntekijä

Työantajan sairausvakuutusmaksu (työnantajan sava-maksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2022
Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu1,34 %

Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksu peritään 17–64-vuotiaista työntekijöistä. Työttömyysvakuutusmaksun alaikäraja nousee 18 vuoteen 1.8.2022.

2 169 000 euron palkkasummaan asti2022
Työnantajan osuus0,50 %
Työntekijän osuus1,50 %
Yhteensä2,00 %
2 169 000 euroa ylittävältä osalta2022
Työnantajan osuus2,05 %
Työntekijän osuus1,50 %
Yhteensä3,55 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
2022
Työnantajan osuus0,50 %
Työntekijän osuus0,74 %
Yhteensä1,39 %

Tapaturmavakuutus

2022
Keskimääräinen työtapaturmavakuutusmaksu.
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettujen palkkojen yhteissumma on 1 300 euroa.
0,70 %

Ryhmähenkivakuutus

2022
Keskimääräinen ryhmähenkivakuutusmaksu
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin.
0,06 %

Koulutukset työnantajalle

työsuhteiden sudenkuopat ja niiden välttäminen
työsuhteiden sudenkuopat ja niiden välttäminen