Työnantajamaksut 2023

Työnantaja on velvollinen maksamaan palkanmaksun oheiskustannuksina erilaisia vakuutusmaksuja, kuten tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksua. Vakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä, työsuhteen kesto tai palkan määrä.

Tällä sivulla kerromme seuraavien työnantajamaksujen määrät:

Hyödynnä jäsenedut

Fennia
Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Vakuutukset

Elisa
Liittymät, verkko- ja IT-palvelut

Liittymät ja IT-palvelut

Sijoitus- ja palkitsemisen palvelut

Sijoituspalvelut ja henkilöstön palkitseminen

Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Työeläkevakuuttamisen palvelut

Työnantajamaksut 2022

Työnantajamaksut 2023 pdf-tiedostona

TyEL-maksut

17–67-vuotias työntekijä

Vuoden 2023 työeläkevakuutusmaksu sisältää toisen takaisinperintäosuuden vuoden 2020 työeläkevakuutusmaksuun annetusta alennuksesta.

Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on keskiarvo eri työeläkeyhtiöiden perimistä työeläkevakuutusmaksuista. Vuosittain määriteltävät työeläkevakuutusmaksut vaihtelevat eri työeläkeyhtiöiden välillä. Eläkevakuutusmaksujen määrään vaikuttaa työeläkeyhtiöiden saamat hyvitykset, jotka pohjautuvat yhtiön vakavaraisuusaseman tuomaan tuotto-osuuteen.

TYÖNANTAJAN OSUUS (% palkasta)
(v. 2023 käytetään vuoden 2021 palkkasummaa)
2023
Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä tai palkkasumma kuudelta kuukaudelta alle 9 348 euroa.
26,20 %
Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu
TyEL-perusmaksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2021 on ollut vähintään 2 197 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.
24,84 %
TYÖNTEKIJÄN OSUUS (% palkasta)
Työntekijän osuus sisältyy kokonaismaksuun. Työnantaja pidättää maksun palkasta.
Vuosina 2017–2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan.
2023
17–52-vuotiaat7,15 %
53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025)8,65 %
​63–67-vuotiaat7,15 %
TYEL-ansion alaraja2023
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma kuudelta kuukaudelta alle 9 348 euroa.65,26 €/kk

Sairausvakuutusmaksu

16–67-vuotias työntekijä

Työantajan sairausvakuutusmaksu (työnantajan sava-maksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2023
Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu1,53 %

Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksu peritään 18–64-vuotiaista työntekijöistä.

2 251 500 euron palkkasummaan asti2023
Työnantajan osuus0,52 %
Työntekijän osuus1,50 %
Yhteensä2,02 %
2 251 500 euroa ylittävältä osalta2023
Työnantajan osuus2,06 %
Työntekijän osuus1,50 %
Yhteensä3,56 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
2023
Työnantajan osuus0,52 %
Työntekijän osuus0,75 %
Yhteensä 1,27 %

Tapaturmavakuutus

2023
Keskimääräinen työtapaturmavakuutusmaksu.
Pakollinen kun kalenterivuoden aikana työntekijöille maksettujen palkkojen yhteissumma on 1 400 euroa.
0,70 %

Ryhmähenkivakuutus

2023
Keskimääräinen ryhmähenkivakuutusmaksu
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin.
0,06 %

Koulutukset työnantajalle

Maksuton jäsenille