Etsi

Työmarkkinat

Uudenmaan Yrittäjien alueella jopa 15 000 uutta työpaikkaa piilossa

Suurin osa pk-yrityksistä työllistäisi enemmän, jos ne voisivat enemmän sopia paikallisesti työehdoista ja -ajoista. Asia käy ilmi Kantar TNS:n tekemästä Yrittäjägallupista.

59 prosenttia yrityksistä sanoo, että ne tarjoaisivat enemmän työpaikkoja, jos ne saisivat sopia paikallisesti työehdoista ja työajoista laajemmin. Peräti 75 % yli 10 hengen yrityksistä työllistäisi enemmän paikallisen työehdoista sopimisen avulla ja alle 10 hengen yrityksistä 67 %.

Yksinyrittäjät ovat varovaisimpia työllistäjiä, heistä 46 prosenttia uskoo työllistävänsä enemmän, jos saisivat sopia paikallisesti työehdoista. Kaikista yrityksistä 29 % ei työllistäisi enempää kuin nykyisin.

Uudenmaan Yrittäjien alueella massiivinen määrä piilotyöpaikkoja

Uudenmaan Yrittäjien alueella on noin 25 000 yritystä, joista yksinyrittäjiä on hieman alle puolet. Jos laskennallisesti uusia työpaikkoja perustettaisiin yksi aina yhtä sellaista työpaikkaa kohti, joka enemmän työpaikkoja tarjoaisi, tarkoittaisi se lähes 15 000:ta ainakin osa-aikaista uutta työpaikkaa Uudenmaan Yrittäjien alueella.

- Kun tiedetään että tilastojen mukaan työttömiä työnhakijoita Uudenmaan Yrittäjien alueella on 20 200, joista pitkäaikaistyöttömiä on noin 6800, aletaan ymmärtää, minkä mittaluokan asia paikallisen sopiminen on, Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe sanoo.

Kantar TNS:n tekemään Yrittäjägallupiin osallistui 1015 yrittäjää tai yrityksen edustajaa ja tutkimuksen otannan voidaan katsoa edustavan varsin hyvin suomalaista pk-yrityskenttää. Kysely tehtiin helmi–maaliskuun vaihteessa.

Henkilöperusteista irtisanomista helpotettava

46 prosenttia kaikista Yrittäjägallupiin osallistuneista yrityksistä työllistäisi enemmän, jos henkilöperusteinen irtisanominen olisi helpompaa alle 10 työntekijän yrityksissä. Eniten kannatusta tämä kysymys saa 2–9 hengen yrityksissä.

Vähiten henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen saisi yhden hengen yrityksiä työllistämään enemmän. Niistä 34 prosenttia sanoo työllistävänsä enemmän, jos irtisanominen olisi helpompaa. Yksinyrittäjät ovat kaiken kaikkiaan varovaisia ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamisessa.

- Pienessä yrityksessä, jossa yksittäisen työntekijän työpanos on prosentuaalisesti suuri,  yksittäinen virherekrytointi voi pahimmassa tapauksessa kaataa yrityksen. Ei pienillä yrityksillä ole erillistä henkilöstöosastoa hoitamaan mahdollisia ongelmia, vaan aika on pois yrittäjän tai jonkun toisen henkilön tuottavasta työstä. Siksi rekrytointipäätöksiä mietitään tarkkaan, kirjanpitäjänä yritysten taloutta tunteva Heidi Kantola Hai-Rent Oy:stä sanoo.

47 prosenttia kaikista gallupiin vastanneista yrityksistä sanoo myös, että ne työllistäisivät enemmän, jos nuorten, työttömien ja erityisryhmien minimipalkat olisivat alhaisemmat. Yli kymmenen hengen yrityksistä 65 prosenttia työllistäisi enemmän matalampien minimipalkkojen ansiosta.

Lisätiedot:

Uudenmaan Yrittäjät, Petri Graeffe, 040 547 3388,

Hai-Rent Oy, Heidi Kantola, p. 040 525 1115,