Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote palveluntuottajille- Keusoten palveluseteliuudistus

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä kehittää parhaillaan palvelusetelitoimintaa. Palvelusetelit ovat vaihtoehto omalle palvelutuotannolle ja niiden avulla on tarkoitus täydentää kuntayhtymän omaa palvelutuotantoa. Ensivaiheessa tavoitteena on laajentaa palveluseteleiden käyttöä ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä (Keusote) otetaan vuonna 2021 asteittain käyttöön uusi yhtenäinen palse.fi -palvelusetelijärjestelmä.

Ensimmäisenä palse.fi tulee käyttöön ikäihmisten ja vammaisten palveluissa. Uusi järjestelmä korvaa aiemmin käytössä olleet palvelusetelijärjestelmät.
Asiakkaat ja palveluntuottajat siirtyvät asioimaan palse.fi -asiakasportaalissa sitä mukaa, kun uudet palvelusetelit otetaan käyttöön.

Käyttöönotettavat palvelusetelit ovat:
• kotiapupalvelu
• säännöllinen kotihoito
• omaishoidon lakisääteinen vapaa
• tehostettu asumispalvelu
• henkilökohtainen apu

Keusoten yhtymähallitus on päättänyt 24.2.2021 ottaa ensimmäisenä käyttöön kotiapupalvelun palvelusetelin. Kotiapupalvelun palveluseteli tulee asiakkaille käyttöön 17.5.2021 alkaen.
Nykyiset kotiapupalvelun asiakkaat pyritään siirtämään palveluseteliasiakkaiksi, mikäli yhtymähallituksen hyväksymät palvelusetelin myöntämisperusteet täyttyvät heidän kohdallaan.

Lisäinfoa, ohjeet palveluntuottajaksi hakeutumisesta sekä tuottajainfosta liitteestä.

Aiheesta KeuSoten sivuilta.

Tule Nordean Etuyrittäjäksi

Keuke palvelee yrittäjää

Nurmijärven kunta

Fennian palvelut Suomen Yrittäjien jäsenille