15.6.2021 klo 11:00
Uutinen

152 yrittäjää läpi kuntavaaleissa Keski-Suomessa

Keski-Suomen kuntien valtuustoissa aloittaa 152 yrittäjää. Se on 26 prosenttia kaikista valtuutetuista.

Yrittäjävaltuutettujen määrä Keski-Suomessa nousi viime vaaleista: vuoden 2017 vaaleissa läpi meni 134 yrittäjää, ja osuus valtuutetuista oli 21 %. Nyt osuus kasvaa 26 prosenttiin ja paikoin yrittäjillä on lähes puolet valtuustopaikoista.

– Tulevaisuus on tehtävä, jokaisen panosta tarvitaan. Hienoa, että niin moni yrittäjä haluaa antaa aikaansa yhteiselle asialle ja että yrittäjien määrä valtuustoissa kasvaa. Kunnilla on edessään haastavia aikoja, yrittäjäystävällisyydellä kunta voi vaikuttaa yritysten sijoittumispäätöksiin. Kannustan kaikkia kuntia ottamaan käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin läpi koko päätöksenteon, sanoo Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jari-Pekka Koponen.

Eniten yrittäjävaltuutettuja on keskustalla, 75, toiseksi suurin yrittäjäpuolue Keski-Suomessa on perussuomalaiset, 31 valtuutetulla ja kolmanneksi suurin kokoomus 24 valtuutetulla. Kunnittain on suuria eroja. Eniten yrittäjiä valittiin Laukaan valtuustoon, 14. Suhteellisesti yrittäjävaltaisimmat kunnat ovat Petäjävesi (48 % valtuutetuista), Kyyjärvi (47 %), Karstula (39 %), Hankasalmi (35 %) sekä Joutsa (35 %). Kannonkoskella yrittäjien osuus valtuustopaikoista on vain 7 % ja Jyväskylässä sekä Luhangassa 13 %.

– Näyttää siltä, että äänestäjät haluavat elinvoiman asiantuntijoita kuntapäättäjiksi. Vauraus ja viihtyisä elinympäristö syntyvät tekemällä, ja hyvä kunta tarjoaa niille alustan. Uskon, että yrittäjäotetta myös käytännön päätöksenteossa arvostetaan Keski-Suomen kunnissa. Alkavalla valtuustokaudella on edessä soten mahdollinen siirtymä kunnilta hyvinvointialueille. Muutos on suuri ja toisaalta helpottaa, mutta toisaalta haastaa kuntien taloutta. Työllisyyspalveluita taas ollaan siirtämässä kuntiin. Työllisyyskysymykset noussevat painoarvoltaan. Kasvavat pk-yritykset ovat niitä, joihin työpaikat syntyvät. Yrittäjäosaamiselle on valtuustoissa käyttöä. Julkiset hankinnat on nyt viimeistään aika siirtää mahdollisimman lähelle. Kaavoitus, rakennusvalvonta ja kunnan imago sekä toimintatavat ovat ratkaisevia. Tärkeä kausi edessä, tiivistää Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski.

Uudet valtuustot aloittavat työnsä elokuussa.

Yrittäjien kuntavaalisivut: https://www.yrittajat.fi/kuntavaalit-2021/