1.12.2020 klo 09:56
Uutinen

7 uutta ideaa helpottamaan yrittäjän arkea – mikä on suosikkisi?

15 yrittäjää kokoontui innovointileireille kehittämään uusia liiketoimintaideoita. Mistä yrittäjien kehittämistä ideoista sinä innostut? Auttaisiko joku niistä sinua yritystoiminnassasi?

Leireillä yrittäjät ideoivat palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen Suomen Yrittäjien Sypoint Oy:lle uusia liiketoimintaideoita helpottamaan suomalaisten pk-yrittäjien arkea. Mukana oli erilaisia ja eri-ikäisiä yrittäjiä ympäri Suomen.

– Yrittäjien palvelulupaus on auttaa pk-yrittäjiä arjessaan. On tärkeää, että Yrittäjien palveluyhtiö Sypointin toiminta on myös sellaista, että sen tarjooma mahdollisimman hyvin auttaa yrittäjiä heidän arjessaan, sanoo Sypoint Oy:n toimitusjohtaja Taru Jussila.

Tällä hetkellä Sypoint järjestää Yrittäjien valtakunnallisia tapahtumia, kustantaa Yrittäjämedioita ja järjestää erilaisia koulutuksia ja webinaareja sekä myy palkitsemistuotteita.

Mistä apua liiketoiminnan kehittämiseen?

Innovointileirit järjestettiin marraskuussa verkossa ja pienimuotoisesti yhteenkokoontuen.

– Kipupisteiksi leireillä nousivat liiketoiminnan kehittäminen, siihen tarvittava sparraus ja muu apu sekä IT-haasteet, kertoo leirien toisena ohjaajana toiminut Jussila.

Moni yrittäjien leireillä ideoimista uusista palveluista oli sellaisia, että ne kokoavat asiantuntemusta yhteen ja välitettäväksi eli myös tuovat pienille yrittäjille lisää ansaintamahdollisuuksia.

Leirejä vetänyt yrittäjä, palvelumuotoilija Kirsi Kaunissaari piti työpajoja hyvänä tapana tutustua muotoiluajattelun perusteisiin ja luovaan ongelmanratkaisuun. Yrittäjät oppivat työpajoissa muotoiluajattelun soveltamista käytännössä ja samalla ideoitiin Sypointille palveluja, jotka perustuvat aitoon asiakasymmärrykseen: yrittäjien tarpeisiin.

– Tärkeinä asioina työpajoissa nousi esiin esimerkiksi yrittäjien tarve tunnistaa ja tuotteistaa paremmin omaa osaamistaan sekä osaamistarpeiden tunnistaminen ja kouluttautuminen. Myös verkostojen merkitys nousi esiin monista eri näkökulmista: esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen kaivattiin sparrausapua myös muilta yrittäjiltä erilaisilta toimialoilta, kuvailee Kaunissaari.

7 ideaa – mikä on paras?

Lue, minkälaisia liiketoimintaideoita Sypointin mahdollisiksi uusiksi liiketoiminnoiksi syntyi. Vastaa sen jälkeen, mikä näistä ideoista auttaisi sinua yrittäjän arjessasi. Linkki kyselyyn löytyy ideoiden jälkeen.

1 Y-akatemia

Kolmetasoinen koulutuskonsepti: perus, jatko (ammattitutkinto) ja huippu (erikoisammattitutkinto). Huipputason suorittaneet toimisivat sparrausta kaipaaville yrittäjille liiketoiminnan kehittämisvalmentajina. Koulutus varmistaisi sparraajien ja mentoreiden tason sekä lisäisi yrittäjien kykyä kehittää omaa liiketoimintaansa.

2 IT-räätäli

Käytännönläheistä IT-neuvonta- ja asennuspalveluita pk-yrittäjän tarpeisiin. Riippumaton digilääkäri, jolta saa sekä koulutusta että apua.

3 Luova sparrauspalvelu

Online-ympäristössä toteutettavaa liiketoiminnan kehittämisen valmennusta. Kohderyhmänä jo jonkin aikaa toimineet yritykset, joiden liiketoiminta kaipaa kehittämistä.

4 Yrittäjien oma perintätoimisto

Yrittäjien perintäpalvelu hoitaisi perinnän korvausta vastaa jäsenyrityksien puolesta.

5 Y-hautomo

Yrityksille suunnattujen uusien ideoiden koti eli hautomo, joka auttaa nimenomaan pk-yrityksille suunnattuja digitaalisia palveluita. Samalla pk-yrittäjät saisivat käyttöönsä uusia, arkea helpottavia digitaalisia palveluita.

6 Mentoroiva paketointisparraus

Paketointisparraus auttaa lähinnä yksinyrittäjiä paketoimaan erilaisen liiketoimintansa ymmärrettävään muotoon. Pääasiassa yksinyrittäjille suunnattavaa mentorointia, joka alkaa yhteisillä luentojaksoilla verkossa. Eroaa ideasta numero kaksi sillä, että keskittyy lähinnä brändiin: miten paketoida yksinyrittäjän erilainen osaaminen ymmärrettäväksi ja myyväksi.

7 Pk-yrittäjien viestintätoimisto

Oma viestintä- ja tiedonvälityspalvelu, joka toteuttaisi pk-yrittäjien tiedotteiden laadintaa ja jakelua medialle.

Kerro meille, mikä näistä ideoista auttaisi sinua. Vastaa kyselyyn klikkaamalla tästä. Kyselyn yhteydessä on mahdollista esittää liiketoimintana toimivaa palvelua, joka auttaisi sinua vielä näitäkin ideoita enemmän.

toimitus(at)yrittajat.fi