7.9.2018 klo 18:58
Uutinen

70 % yrityksistä aikoo panostaa digiratkaisuihin – mikä on tilanne sinun firmassasi?

Noin 70% yrityksistä sanoo panostavansa digiratkaisuihin seuraavan kahden vuoden sisällä. Kuitenkin alle puolessa yrityksistä on vastuuhenkilö digikehitykseen, käy ilmi VTT:n ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun selvityksestä.

Selvityksessä kartoitettiin suomalaisyritysten digitalisaatioon liittyviä näkemyksiä, tavoitteita ja haasteita.

Selvityksen mukaan aktiivisesti yrityksissä hyödynnettiin digitalisaatioratkaisuista suomenkielisiä internetsivuja (77 %), sähköistä laskutusta (71 %), sosiaalista mediaa (56 %), sähköistä palaute- ja yhteydenottokanavaa (54 %) sekä tietoturvaratkaisuja (51 %).

Sen sijaan mobiilisovellukset, data-analytiikka, esineiden IoT tai tekoälyratkaisut eivät niinkään olleet käytössä. Vastaukset indikoivat kuitenkin, että niihin liittyviä ratkaisuja mietitään ja otetaan käyttöön tulevaisuudessa.

– Digitalisaatiota ei nähdä enää vain työkaluna vaan teknologiana, joka edistää markkinointia, myyntiä tai yrityksen näkyvyyttä”, sanoo projektipäällikkö Jukka Kääriäinen VTT:ltä.
Tällä hetkellä yritykset hakevat määrätietoisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja laajentavat olemassa olevia tai kehittävät kokonaan uusia digitalisaation mahdollistamia palveluja. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi erilaiset reaaliaikaiset datan hyödyntämiseen liittyvät, alustatalouden mahdollistamat verkostojen kokonaisratkaisut tai avainkumppanuuksien kautta täydennetyt palvelut.

Muutoksen läpivienti koetaan vaikeaksi

Suurin osa yrityksistä on ainakin osittain sitä mieltä, että digitalisaatio vaikuttaa yrityskulttuuriin (83 %), vaatii johdon sitoutumista (78 %) ja lisää yhteistyökumppaneiden ja verkostojen tarvetta (80 %).
Vastaajista 84 % ilmoitti, että yrityksen johdossa on mietitty, miten digitalisaatio vaikuttaa yrityksen toimintaan tai toimialaan. Esimerkiksi suurin osa vastaajista oli ainakin osittain sitä mieltä, että digitalisaatio on lisännyt mahdollisuuksien ja uhkien selvitystyötä sekä synnyttänyt uusia kilpailijoita.

– Käytännössä digitalisaatio vaikuttaa eri osa-alueisiin yrityksissä, ja esimerkiksi liiketoimintaprosessit, organisaatiokulttuuri, henkilöstön osaaminen, toimintatavat ja työkalut vaativat muutosta. Niinpä muutoksen läpivienti koetaan vaikeaksi, ja siihen toivotaan tukea”, sanoo tutkijatohtori Marko Juntunen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Kyselyyn vastasi 70 eri kokoluokan ja toimialan yritystä, joista puolet vastaajista edusti alle 10 henkilön yritystä.

toimitus(at)yrittajat.fi

Lataa Yrittäjän Digiopas!