16.11.2023 klo 09:27
Uutinen

Aidot huoltoasemat ovat taajamien monipuolisia palvelupisteitä

Autoilijat ja asiakkaat tunnistavat oikean huoltoaseman, kun sellaiselle saapuvat. Kaupungeissa, taajamissa ja tienvarsilla on vuonna 2023 runsaasti palveluja, joita ylläpitävät yksityiset yrittäjät.

Polttoainekaupassa ja autoilevien asiakkaiden palveluissa alkava talvikausi osoittaa jälleen, miten tarpeellista on löytää oikeat kausituotteet lähihuoltamolta. Palvelut ovat edelleen arvostettuja, sulkien vaihdot ja bensatankin korkin sulattelut ovat tuttua tohinaa. Autotarvikkeet ja pesunesteet ostetaan mieluusti matkan varrella huoltoasemilta. On edelleen joukko asiakkaita, jotka maksavat polttoaineensakin mieluummin kassalle kuin automaattiin.

Jämsänkosken Nesteellä yli 30 vuotta toimineet Jukka ja Tuija Anttola ovat nähneet palvelujen tarpeen ja heidän asemansa on ollut hyvä etappi niin paikallisille kuin kauempaa tuleville.

-Liikenne täällä on vilkasta, Jämsänkosken ja Jämsän välillä kulkee päivittäin yli 8 000 ajoneuvoa. Se on lähes yhtä paljon kuin ysitiellä Jämsän eteläisen risteyksen kohdalla, Jukka Anttola kuvaa.

-Paikallisen palvelevan huoltoaseman edut ovat asiakkaille selvät. Täällä tunnetaan useimmat asiakkaat ja osataan palvella sen mukaan.

-Yksityiset yrittäjät ovat panostaneet perinteisiin palveluihin ja pystyneet joustamaan yllättävissä markkinatilanteissa. Tasaisen myynnin etuna on toiminnan hyvä ennustettavuus ja turvalliset työpaikat, Anttola korostaa.

Huoltoasemabisneksestä kiinnostuneille yrittäjille on tarjolla valmiita mahdollisuuksia oman näköisen yrityksen kehittämiseen. Julkisessa myynnissä Yrityspörssissä oli marraskuun 2023 alussa 12 huoltoasemaa, niistä yksi Keski-Suomessa. Yrityskauppojen ammattilaisten mukaan myytäviä yrityksiä on yleensä enemmänkin, vain osa on julkisessa myynnissä. Vuodet 2022-2023 toivat yrityskauppoihin matalasuhdanteen, sillä ostajien tarjoamat ja myyjien pyytämät hinnat ovat varsin kaukana toisistaan.

Huoltoasema-alan asiantuntija Hannu Laitinen on osallistunut yli 25 vuoden ajan omistajanvaihdos-prosesseihin, laatinut arvonmäärityksiä ja neuvotellut osapuolten kanssa yrityskaupan eri vaiheissa. Miten huoltoasema siis voi olla parempi hankinta kuin erikoisliike?

-Polttoaineiden myynti on vakaata perusmarkkinaa ja kyseessä on välttämättömyyshyödyke, jonka kysyntämuutokset pitkän ajan kuluessa ovat maltillisia. Liikkuminen työhön, harrastuksiin ja vapaa-aikaan säilyy myös markkinashokkien tilanteessa, kuten COVID-19 pandemiassa ja Venäjän käydessä sotaa Ukrainassa, Laitinen toteaa.

Vuosien 2018-2022 polttoaineiden myyntitilastoista ”pako maalle” eli etätyö näkyi maakunnissa ja suurten asutuskeskusten ulkopuolella. Tällä on ollut myönteinen vaikutus maaseudun huoltoasemien palveluihin. Koronan aikaan kotimaan matkailu lisäsi selvästi kesäkuukausien kysyntää, ja sekin suuntautui kaupunkien ulkopuolelle.

Omistajavaihdoksia ajatellen on syytä huomata, että monet yksityiset huoltoasemien omistajat ovat perustaneet aikanaan kiinteistöyhtiön, joka vastaa tontin ja rakennusten hallinnasta ja kehittämisestä. Usein jopa polttoainesäiliöt kuuluvat kiinteistöyhtiöön. Liiketoimintayhtiö (Oy, Ky, Ay) harjoittaa päivittäistä toimintaa ja palkkaa henkilökunnan.

Yrityskaupan kannalta tämä avaa uusia mahdollisuuksia, myös rahoitukseen, koska kaikki elementit – rakennukset, polttoainemyynti ja muu liiketoiminta voidaan tarvittaessa käsitellä erillisinä toimintayksikköinä. Tämä on jo pitkään tunnettu ilmiö, sillä 1990-2000-luvulla öljy-yhtiöt tekivät tällaisia erillissopimuksia esim. korjaamon ja polttoainemyynnin osalta. Tällainen tilanne on mahdollista myös Jämsänkosken Nesteellä, jossa on oma kiinteistöyhtiö ja sen vuokralaisena yrittäjien avoin yhtiö.

-Perustimme kiinteistöyhtiön heti alussa, vuonna 1992, ja maksoimme vuokrilla kiinteistön hankintakustannuksen. Liiketoimintaa harjoitamme avoimena yhtiönä, joka omistaa kaluston, varaston, polttoaineet ja pesukoneen, Jukka Anttola kertoo yrittäjien toteuttamista ratkaisuista.

-Nyt meillä on valmius toteuttaa koko kauppa, pelkkä kiinteistön kauppa tai liiketoimintakauppa myymälän, palvelujen ja polttonesteiden osalta, hän avaa tilannetta.

Monet omistajakauppiaat ovat luovuttaneet viimeisen kymmenen vuoden kuluessa polttonestemyynnin öljy-yhtiön hoidettavaksi. Öljy-yhtiö harjoittaa näissä tapauksissa polttonestemyyntiä pääosin automaatin välityksellä, mutta joissain tapauksissa kyseeseen on tullut komissiomyynti ja kassalle maksun mahdollistava järjestely.

-Kyseessä on osittain riskien hallinta, osittain sidotun pääoman vapauttaminen, Hannu Laitinen tietää.

Ajankohtaisia tilastoja: