17.4.2018 klo 10:26
Uutinen

AIKO-rahoitus jaettiin seitsemän hankkeen kesken

Vuoden 2018 alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO-rahoitushaku on päättynyt. Hakemuksia tuli yhteensä yksitoista, joista seitsemälle Hämeen maakuntahallitus päätti myöntää rahoitusta. Kyseessä oli viimeinen AIKO-rahoitushaku, eli jaossa oli loput jäljellä olevista määrärahoista.

Hämeen ammattikorkeakoulun neljä hanketta sai rahoituksen. Y-Robo on Yhteistyörobotit ja robottien Y-sukupolvi -hanke, jolle rahoitusta myönnettiin 63 000 euroa. Keskeisin tavoite on löytää uusia sovelluskohteita robottien käytölle ja lisätä merkittävästi tietoutta robotiikan uusista sovellusmahdollisuuksista Hämeen alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa. Rahoitusta saivat seuraavat hankkeet:

Kokeilujen 3D Klubi -hanke, jolle rahoitusta myönnettiin 37 800 euroa. Kokeellisessa soveltuvaan tutkimustoimintaan liittyvässä hankkeessa yhdistetään yritysten innovaatiotoiminta ja soveltavan tutkimuksen toiminta yhteisölliseksi kokonaisuudeksi.

SÄIHKY – Sähköisen asioinnin pilotointi -hanke, jolle rahoitusta myönnettiin 70 000 euroa. Päätavoitteena on kehittää Hämeenlinnan kaupungin kykyä vastata digitalisaatioon liittyviin haasteisiin ja kokonaisvaltaisesti sähköisten palveluiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

WAIKATO – Uusi-Seelanti parhaiden käytänteiden kohteena -hanke, jossa aloitetaan konkreettista yhteistyötä ja luodaan molemminpuolinen ymmärrys ja kehitystoiminnan etenemismalli tulevalle, pitkäjänteiselle yhteis- ja kehittämistyölle Waikaton alueen ja Wintec/Hamilton (NZ) tutkimuskeskusten kanssa. Hankkeelle myönnettiin 35 000 euron rahoitus.

Forssan yrityskehityksen Suomen parhaat yritykset -hanke, jossa vahvistetaan ja turvataan Forssan seudulle osaavan työvoiman saatavuus pitkällä tähtäimellä. Tavoitteena on kärkiyritysten työhyvinvoinnin ja positiivisen työnantajamielikuvan lisääminen. Hankkeelle myönnettiin 49 700 euron rahoitus.

Helsingin yliopiston Lammin biologinen aseman Antibioottiresistenssin ja taudinaiheuttajan torjuminen vesiympäristössä -hankkeessa tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja ratkaisumahdollisuuksia vesistöön päätyvien antibioottiresistenssigeenien ja haitallisten tautimikrobien aiheuttamista riskeistä ja torjunnasta. Hankkeelle myönnettiin 67 000 euron rahoitus.

Luonnonvarakeskus LUKE:n Kulttuuriperintö näkyväksi – puistot, perinnekasvit ja –eläimet Hämeen matkailuvaltiksi -hanke, jossa tavoitteena on kehittää Kanta-Hämeen vahvuuksia erityisesti matkailu- ja hyvinvointipalvelujen sekä näihin liittyen luonnonvarojen kestävän käytön painopistealueilla. Hankkeelle myönnettiin 50 002 euron rahoitus.

Lue maakuntahallituksen päätökset täältä >>

Muita kiinnostavia aiheita