5.2.2021 klo 08:02
Uutinen

Akhilleus löytää turvallisuuden heikot lenkit

Akhilleus Consulting Oy on hämeenlinnalaisen Juha Rautavan turvallisuusalan yritys. Ennen perustamista vierähti Puolustusvoimien viesti- tietoliikenne- ja tietoturvatehtävissä 30 vuotta. Nimeään mukaillen Akhilleus etsii yritysten heikkoja kohtia ja pyrkii suojaamaan niitä.

Yritysuutiset/ Hämeenlinna/ Katri Ahonen

Juha Rautava on myös tutkijataustansa johdosta aina ollut kiinnostunut sähkö- ja tietoliikenneverkkojen toiminnasta ja niiden turvallisuudesta. Hän valmistui vuonna 1987 kadettikoulusta ja työskenteli puolustusvoimien eri tehtävissä vuoden 2015 loppuun asti.

– Ollessani Suomen Kasarmilla Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunnan tietoturvapäällikkönä perustin oman toiminimen ja tein kevytyrittäjänä töitä päätyöni ohella. Akhilleus Consulting Oy:n perustin vuonna 2017 alkukeväästä, kertoo Juha Rautava.

Rautava on pätevöittänyt osaamistaan 2000-luvulla opiskelemalla teknillisessä korkeakoulussa. Syyskuussa 2020 hän sai valmiiksi Aalto-yliopiston turvallisuusjohdon koulutusohjelman ja on nyt erikoistunut yritysten kokonaisturvallisuuteen.

Tiedostettujen ja tiedostamattomien uhkien puolustaja

– Metafora ”Akilleen kantapäästä”, jolla tarkoitetaan jonkin asian heikkoa kohtaa, joka voi koitua jopa kohtalokkaaksi, tukee yritykseni tarinaa ja brändiä. Etsin heikkoja kohtia ja rakennan puolustuksen hyökkäyksiä vastaan. Kaikki yritykset kohtaavat turvallisuusuhkia ja -riskejä, joita vastaan on hyvä suojautua, sanoo Rautava.

Akhilleus Consultingin palveluita ovat uhka-analyysit, riskienhallinta, yritysturvallisuusselvitys sekä turvallisuuden hallintajärjestelmä. Lisäksi palveluihin kuuluvat turvallisuusarvioinnit ja -auditoinnit, turvallisuuskoulutukset ja -harjoitukset, jatkuvuudenhallinta sekä viranomaisyhteistyö. Rautava työskentelee näissä asioissa yrityksen johdon konsulttiapuna.

– Turvallisuus voi tuntua aluksi pelkältä menoerältä. Turvallisuusasiat vaativat yritykseltä sitoutumista, uuden toimintamallin omaksumista ja hieman vaivaakin. Esimerkiksi jos yrityksellä on tietokoneella kaikille käyttäjille yhteinen salasana, niin muutetaan tietoturvaa yksityisemmäksi ja kaikille käyttäjille tehdään omat salasanat sekä profiilit.

Turvallisuudenhallintajärjestelmän tavoitteena on tuottaa yrityksen turvallisuudesta kokonaiskuva, dokumentaatio tai ohjekokoelma. Akhilleus Consulting palvelee asiakkuuksia Kanta-Hämeestä pääkaupunkiseudulle.

Etätyössä tehokkaampaa – asiantuntijatiimi tukena

Rautava nauttii itsenäisestä asioiden tutkimisesta ja selvittämisestä ja kokee etätyöskentelyn itselleen mielekkääksi ja tehokkaammaksi keskittymisen kannalta.

– Etätyöpäivä ei useinkaan keskeydy odottamatta, kun pohtii hankalia prosessikaavioita, käy englanninkielistä keskustelua asiakkaan kanssa puhelimessa tai suunnittelee muita haasteellisimpia asioita. Lähityössä keskeytykset saattavat häiritä ja työpisteelle palatessasi, pitää prosessoida jonkin aikaa, mihin asiaan jäit.

Akhilleus Consultingilla on ollut töitä tasaisesti, eikä markkinointia ole toistaiseksi tarvittu. Rautava kertoo, että isoille yritysasiakkaille on mahdollista kerätä asiantuntijatiimi huolella kootusta isosta asiantuntijaverkostosta.

– Business Finlandilta voisi hakea tukirahoitusta myös yrityksen turvallisuusasioiden päivittämiseen ja kehittämiseen yhdessä konsultin kanssa. Tämä on myös yrityksen toimintamallin kehittämistä ja panostus tulevaisuuteen, Juha Rautava kertoo.

Yhteisöllisyys tuo voimaa

Rautava liittyi Hämeenlinnan Yrittäjien jäseneksi yhteisöllisyyden vuoksi, vaikka korostaakin turvallisuusalan yrityksen neutraalia luonnetta.

– Koen, että yrittäjäjärjestössä vaikutetaan valtakunnalliseen päätöksentekoon, muun muassa yritystukiasioissa. Viestintä ja tiedon tarjoaminen ovat myös olleet monipuolista. Yrittäjyyteen pitäisi kannustaa kevyemmällä verotuksella. Uskallettaisiin lähteä yrittäjäksi isommalla volyymilla ja rohkeammin. Se toisi valtiolle lisää tuloja ja yrittäjälle itselleenkin jäisi kohtuullisempia ansainnan mahdollisuuksia.

Akhilleus Consultingin sivuille pääset tutustumaan tästä >>>