2.7.2020 klo 10:55
Uutinen

Alle puolet yrityksistä teki rahanpesulain velvoittaman edunsaajailmoituksen – loppujen toiminta voi hankaloitua

Yritysten on pitänyt rahanpesulain velvoittamana ilmoittaa edunsaajiensa tiedot kaupparekisteriin heinäkuun alkuun mennessä. Aikaa maksuttoman ilmoituksen tekemiseen oli tasan vuosi.

Patentti- ja rekisterihallitus kertoo, että velvoite koski noin 300 000 yritystä. Määräaikaan mennessä kaupparekisteriin tuli 123 000 ilmoitusta, eli vajaa puolet.

Velvoite koskee kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia sekä osaa avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä. Edunsaajatietojen ilmoittaminen ja rekisteröinti koskee kaikkia EU-maita.

Lue lisää Rahanpesulaki edellyttää yrityksiltä toimia – oletko jo hoitanut nämä asiat?

Toiminta voi hankaloitua

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät ja taloyhtiöt eivät tee edunsaajailmoitusta, eivät myöskään yhdistykset ja säätiöt.

Patentti- ja rekisterihallitus muistuttaa, että yrityksen toiminta voi vaikeutua, jos ilmoitusta ei ole tehty. Tietojen ilmoittamatta jättäminen on rikkomus, jonka sanktio on julkinen varoitus tai jopa uhkasakko, mikäli määrätyt edellytykset täyttyvät.

Rahanpesulain mukaan esimerkiksi pankeilla, tilitoimistoilla ja asianajotoimistoilla on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja tarkistaa edunsaajatiedot. Nämä samat toimijat voivat ilmoittaa kaupparekisteriä pitävälle Patentti- ja rekisterihallitukselle, että yrityksen edunsaajatiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia.

Ei julkista tietoa

Yritysten täytyy tehdä uusi edunsaajailmoitus, kun tiedot muuttuvat tai kun perustetaan uusi yritys.

Edunsaajailmoituksessa kerrotaan nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotimaa, kotikunta, määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Yritysten edunsaajatiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot. PRH antaa edunsaajatietoja tunnistetuille asiakkaille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Edunsaajatiedot ovat maksullisia muille kuin viranomaisille.

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi