24.11.2021 klo 12:14
Uutinen

Aluevaaleista on syytä olla kiinnostunut – myös työllisyyden ja elinvoiman vuoksi

Mistä aluevaaleissa on kyse ja mistä asioista tulevat aluevaltuutetut päättävät jatkossa? Tässä pari yleisintä kysymystä mistä olemme viime aikoina keskustelleet eri tahojen kanssa. Hyvin monelle aihe on vielä vieras. Koska aluevaalit ovat jo ihan lähellä, tammikuun 23. päivä, haluamme tuoda esille syitä miksi jokaisen on tärkeä kiinnostua aluevaaleista. Lyhyt kertaus mistä olikaan kyse: aluevaalit liittyvät soteuudistukseen (sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus), jonka tavoitteena on mm. lisätä asukkaiden tasa-arvoa terveyspalvelujen suhteen, parantaa palveluiden saatavuutta kustannustehokkaasti sekä vaikuttavasti, riippumatta siitä missä ihminen asuu. Suomi on jaettu 21 hyvinvointialueeseen, joissa aluevaltuusto on korkein päättävä taho.

Terveyspalvelut koskettavat meitä kaikkia jollakin tavalla, kyseessä on asia mistä useimmilla on mielipide, vähintään omien kokemusten kautta. Aihe on ollut tärkeä myös päättäjille, koska vastuu terveyspalveluiden järjestämisestä on ollut iso osa kuntapäättäjien työtä. Uudistuksessa järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, joka siis valitaan tulevissa aluevaaleissa tammikuussa. Uudistuksessa julkinen sektori säilyy palvelujen pääasiallisena tuottajana, jota yksityiset yritykset ja kolmas sektori täydentävät.

Mistä aluevaltuuston valtuutetut sitten päättävät jatkossa?

He päättävät ennen kaikkea siitä, mihin raha laitetaan. Mistä ja kenen tekemänä sotepalveluja saa, minkälaisiksi niitä kehitetään, minkälaiset vaatimukset niiden pitää täyttää, ja miten paljon mihinkin niistä laitetaan rahaa.
He päättävät myös osaltaan yrittäjyyden edellytyksistä alueellamme. Näillä päätöksillä on vaikutusta myös pienten, paikallisten sote-alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksille. Nämä yritykset tuntevat päijäthämäläiset asiakkaat ja heidän tarpeensa, ne työllistävät päijäthämäläisiä alan ammattilaisia ja ne maksavat veroja päijäthämäläisiin kuntiin.

Päätökset siitä, miten ja minkä verran yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan palveluja ovat tärkeitä linjauksia. Käytetäänkö palveluseteleitä ja minkä arvoisia ne ovat. Palveluseteleiden avulla asukas voi valita itselleen sopivan, kenties tutun, lähellä olevan yrityksen palvelut. Hyvinvointialueet voivat tarjota ison markkinan sote-alan yrittäjille niin halutessaan. Päätöksillä on isot vaikutukset Päijät-Hämeen elinvoimaan, työllisyyteen ja hyvinvointiin.

Lisäksi on tärkeä huomata, että aluevaltuuston päätökset tulevat vaikuttamaan välillisesti paljon muuhunkin kuin itse sotepalveluihin, esimerkiksi ruokapalvelu-, kuljetus- ja huoltoyritykset yms. Aluevaltuustolla on erittäin tärkeä ja vaativa tehtävä, joten ei ole yhdentekevää ketkä aluevaltuustoon valitaan päättämään tärkeistä asioista. Tarvitsemme aluevaaleihin monipuolisia ja osaavia päättäjiä ehdolle. Tarvitsemme myös liiketoiminta- ja talousosaamista, yrittäjyyden ymmärrystä, sekä kumppanuuksia vahvistavaa yhteistyötä yritysten, julkisen ja järjestöjen välillä. Ikääntyvä väestö pitää huolen siitä, että tarvitsemme yhteistyötä ja kumppanuutta.

Heta Vihervirta-Vuontelo, toimitusjohtaja
Juha Tähkänen, puheenjohtaja
Päijät-Hämeen Yrittäjät