Yrittäjien Jäsenpalvelu on väliaikaisesti pois käytöstä ke 7.6. klo 8-16 sivustouudistuksen vuoksi. Pahoittelemme häiriötä.

22.12.2021 klo 08:57
Uutinen

Aluevaalit lähestyvät, ehdokaslistat julkistetaan 23.12.

Suomessa tehdään vuoden 2022 aikana suurta hallintoremonttia. Uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhoidon sekä pelastustoimen palvelujen järjestäminen sälytetään 21 hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023.

Uudistus ei sinänsä näy maakuntamme asukkaille ja palvelujen asiakkaille, vaikka muutosvaiheessa pinnan alla kuhiseekin: iso massa palveluja, henkilöstöä ja järjestelmiä keskitetään Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Merkittävä muutos on, että tulevaisuudessa tutun sote-aseman sijaan voi asioida palveluiden piirissä tasapuolisesti koko Kanta-Hämeen alueella.

Hyvinvointialueen tavoitteena on

 • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville
 • parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta
 • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
 • turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
 • vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin
 • hillitä kustannusten kasvua.

Valtio rahoittaa, aluehallinto operoi

Uudella hyvinvointialueella päätäntävaltaa käyttää tammikuussa 2022 valittava aluevaltuusto, mihin valitaan Kanta-Hämeessä 59 edustajaa. Aluevaltuusto päättää valtion verovaroista rahoittamana hyvinvointialueen sote- ja pelastustoimen osalta, miten rahat käytetään ja palvelut järjestetään. Aluevaltuusto aloittaa tehtävänsä 1.3.2022.

Hyvinvointialueen tehtäviä

 • perusterveydenhuolto
 • erikoissairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • työikäisten palvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • vammaispalvelut
 • oppilas- ja opiskelijahuolto
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • pelastustoimi

Kuntien hoidettavaksi jää jatkossa muun muassa varhaiskasvatus-, opetus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut.

Miksi aluevaalit ovat yrittäjille tärkeät?

Sote-sektorille käytetään noin 21 miljardia euroa vuosittain ja alalla työskentelee 400 000 ammattilaista, joista 88 000 yksityisellä sektorilla. Sote-alan yrityksiä on noin 18 200, joista neljä viidestä on enintään neljän hengen yrityksiä. Alalle tarvitaan tulevina vuosina yli 200 000 työntekijää lisää. Hyvinvointialueet ovat merkittäviä ostopalveluiden hankkijoita.

Jotta valinnan vapaus vahvistuisi, tarvitsemme yrittäjiä ja yrittäjähenkisiä edustajia aluevaltuustoon. Tärkeänä vaikuttimena sote-uudistukselle palvelujen parantamisen ohella on ollut tasata kuntien heilahtelevaa taloutta. Yksityisellä palvelusektorilla on selkeitä näyttöjä ja toimivia konsepteja palveluiden kustannusrakenteen keventämiseksi. Monituottajamalli lisää palvelujen laatua, vapaata kilpailua, valinnanvapautta ja kannustaa innovoimaan uutta yritystoimintaa.

Aluevaalit – tärkeitä päivämääriä

 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.