Kuva: Getty Images
14.6.2024 klo 10:52
Uutinen

Alv nousee syksyllä – Nämä asiat ratkaisevat, käytetäänkö uutta vai vanhaa verokantaa 

Verohallinto on laatinut ohjeistuksen arvonlisäverokannan soveltamisesta, kun korotus tulee syksyllä voimaan.

Yleinen arvonlisäverokanta on nousemassa 24 prosentista 25,5 prosenttiin syyskuun 2024 alussa. Uutta arvonlisäverokantaa tullaan soveltamaan sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on nyt 24 prosenttia. 

– Hallitusohjelman mukaan yrityksiä koskevat lainsäädäntöuudistukset toteutetaan riittävän pitkillä siirtymäajoilla, jotta yrityksille jää aikaa sopeuttaa toimintaansa. Kirjaukseen peilaten alv-korotuksen voimaantulon kanssa hätäily on hämmentävää, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman sanoo.  

– Kireä voimaantuloaikataulu tarkoittaa monelle yrittäjälle ponnisteluja, joita on vaikea pitää kohtuullisena. Etenkin pienten yritysten ja yksinyrittäjien kannalta on harmillista, että hallitukselta ei tippunut edes yhtä kuukautta enempää aikaa muutokseen sopeutumiseen. Syyskuun alku tulee monelle yritykselle valitettavan nopeasti, Hellman jatkaa. 

Verohallinto on nyt laatinut ohjeistuksen, jota noudatetaan, jos laki alv-korotuksesta tulee voimaan syyskuun alussa hallituksen esityksen mukaisesti.

Alempana tässä jutussa julkaistavassa ohjeistuksessa on mukana esimerkkitapauksia siitä, kumpaa arvonlisäverokantaa sovelletaan korotuksen voimaantulon aikaan. 

Verottajan palvelunumero

Verottajan palvelunumero arvonlisäveroasioissa on 029 497 008.
Sama numero on käytössä kaikkien yritysmuotojen (osakeyhtiö, toiminimi, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) asiakkaille.

Toimitushetki ratkaisee verokannan

Tavaran myynnissä arvonlisävero kohdistetaan yleensä sille verokaudelle, jonka aikana tavara on toimitettu eli luovutettu ostajan haltuun, todetaan Verohallinnon ohjeistuksessa. 

Jos tavara luovutetaan ostajalle viimeistään elokuun lopussa, niin sovellettava verokanta on 24 prosenttia – näin siinäkin tapauksessa, että ostaja maksaisi tavaran myöhemmin syyskuun aikana. 

Näin verottaja ohjeistaa:

Esimerkki:
Asiakas tilaa uuden auton elokuussa 2024. Auto luovutetaan hänelle syyskuussa 2024, ja asiakas maksaa auton luovutuksen yhteydessä. Auton myyntiin sovellettava verokanta on 25,5 prosenttia. Merkitystä ei ole sillä, milloin auto on tilattu, kauppasopimus allekirjoitettu tai auto rekisteröity. Verokanta määräytyy auton toimitusajankohdan perusteella.

Esimerkki:
Myyjä lähettää ostajalle 31.8.2024 varaosia. Tavarat saapuvat ostajan varastolle 1.9.2024. Jos kuljetus tapahtuu sopimuksen mukaan myyjän vastuulla, ostaja on vastaanottanut tavarat 1.9.2024 ja sovellettava verokanta on 25,5 prosenttia. Jos kuljetus tapahtuu ostajan vastuulla, tavarat katsotaan toimitetuiksi kuljetuksen alkaessa 31.8.2024. Tällöin myyntiin sovelletaan 24 prosentin verokantaa.

Ennakkomaksussa maksuajankohta ratkaisee

Ennakkomaksun saaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron siltä verokaudelta, jonka aikana ennakkomaksu on maksettu. Jos ennakkomaksu on kertynyt myyjälle ennen kuin lakimuutos on tullut voimaan, sovellettava verokanta on 24 prosenttia. 

Näin verottaja ohjeistaa:

Esimerkki:
Asiakas tilaa uuden auton elokuussa 2024. Auto luovutetaan hänelle syyskuussa 2024. Asiakas maksaa osan uuden auton kauppahinnasta luovuttamalla myyjälle vanhan autonsa elokuussa 2024. Koska vanha auto on luovutettu myyjälle ennen 1.9.2024, ennakkomaksuun sovelletaan 24 prosentin verokantaa.

Osamaksukaupassa tavaran luovutus ratkaisee 

Kyseessä on osamaksukauppa, kun tavara maksetaan useassa osassa. Osamaksukaupassa arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan ostajalle. 

Näin verottaja ohjeistaa:

Esimerkki:
Kodinkoneliike myy osamaksusopimuksella pesukoneen, joka luovutetaan ostajalle elokuussa 2024. Asiakas maksaa pesukoneen luovutuksen jälkeen useassa erässä. Koko kauppahintaan sovelletaan 24 prosentin verokantaa.

Palvelun ajankohta määrittää

Palvelun myynnin arvonlisävero kohdistetaan sille verokaudelle, jonka aikana palvelu on suoritettu. Jos palvelun suorittaminen on kesken silloin, kun verokanta muuttuu, sovelletaan palvelun päättymisajankohdan verokantaa. Palvelu on suoritettu, kun se on asiakkaan käytettävissä. 

Näin verottaja ohjeistaa:

Esimerkki:
Yksityishenkilö ostaa kotiinsa ikkunoiden pesun siivouspalveluyritykseltä. Ikkunat pestään 30.8.2024. Yritys lähettää asiakkaalle laskun syyskuun alussa ja asiakas maksaa sen eräpäivänä syyskuussa. Palvelun myyntiin sovelletaan 24 prosentin verokantaa.

Esimerkki:
Kuljetusliike myy kuluttajalle tavarankuljetuspalvelun matkalle Helsinki–Pariisi. Kuljetus alkaa elokuussa 2024 ja päättyy syyskuussa 2024. Palvelu on suoritettu, kun kuljetus on päättynyt. Tavarankuljetuspalvelun myyntiin sovelletaan 25,5 prosentin verokantaa.

Ennakkomaksun kanta maksuajankohdan mukaan 

Ennakkomaksun saaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron siltä verokaudelta, jonka aikana ennakkomaksu on maksettu. Jos ennakkomaksu on kertynyt myyjälle ennen kuin lakimuutos on tullut voimaan, sovellettava verokanta on 24 prosenttia. 

Jatkuvaluonteinen tavaran ja palvelun myynti 

Jatkuvaluonteisessa tavaran ja palvelun myynnissä vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella. Esimerkiksi vuokrauspalvelu on jatkuvaluonteinen palvelu. 

Jatkuvana suorituksena myyty tavara tai palvelu katsotaan toimitetuksi tai suoritetuksi kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä. Esimerkiksi jos vuokranmaksujakso on 1.6.2024–31.5.2025, palvelu katsotaan suoritetuksi 31.5.2025. Palvelun myyntiin sovellettava verokanta on tällöin 25,5 prosenttia koko jaksolta. Jos vuokralainen maksaa myyjälle vuokran koko maksujaksolta ennakkomaksuna ennen 1.9.2024, myyntiin sovelletaan 24 prosentin verokantaa. 

Jos vuokraa peritään kuukausittain, tilitysjakso on kuukausi, ja verokanta määräytyy tilitysjakson päättymisajankohdan mukaan. Tällöin esimerkiksi elokuun 2024 vuokraan sovelletaan 24 prosentin verokantaa ja syyskuun 2024 vuokraan 25,5 prosentin verokantaa. 

Kertaluonteiset myynnit, jotka maksetaan useammassa erässä, kuten osamaksukauppa tai rakennusurakka, eivät ole jatkuvaluonteisia. 

Alv:n ilmoittaminen

Arvonlisäveroilmoituksilla on vain yksi kohta yleisen verokannan alaiselle myynnille. 

Ilmoittaminen OmaVerossa 

Kun arvonlisäveron verokausi on kuukausi, OmaVeron arvonlisäveroilmoituksella tulee 1.9.2024 alkaen näkymään kohta “Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero”. 

Kun arvonlisäveron verokausi on neljänneskalenterivuosi, kalenterivuosi tai poronhoitovuosi, yleisen verokannan muutos tulee voimaan kesken pidennetyn verokauden. 

OmaVerossa neljännesvuosittain ilmoittaville näytetään verokauden 3/2024 eli heinä-syyskuun arvonlisäveroilmoituksella kohta Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero. Kerran vuodessa ilmoittaville näytetään kalenterivuoden 2024 arvonlisäveroilmoituksella kohta Vero kotimaan myynneistä verokannoittain: 25,5 %:n vero. Näissä kohdissa ilmoitetaan myös kyseisille verokausille kohdistettavat 24 %:n alaisten myyntien verot. 

Ilmoittaminen muissa sähköisissä kanavissa tai paperilomakkeella 

Yleisen verokannan vero tullaan ilmoittamaan vastaavasti myös muissa sähköisissä ilmoituskanavissa (Ilmoitin.fi ja API-rajapinta) eli vero ilmoitetaan samassa kentässä kuin aiemmin, vaikka verokanta muuttuu. 

Paperilomakkeesta on tulossa uusi versio 1.1.2025. Vuoden 2024 loppuun saakka käytetään nykyistä lomaketta, ja sekä 24 %:n että 25,5 %: alaiset myynnit ilmoitetaan nykyisessä kohdassa (Kotimaan myynti 24 %). 

Ajallinen kohdistaminen arvonlisäveroilmoituksilla 

Veron suorittamisvelvollisuus ei määritä sitä, mille verokaudelle arvonlisävero ilmoitetaan. Voit joutua ajallisen kohdistamisen säännösten vuoksi ilmoittamaan 24 prosentin myyntiä esimerkiksi syyskuulle tai 25,5 prosentin myyntiä elokuulle. 

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus