26.10.2018 klo 15:06
Uutinen

Ammattiliitot valmiita keskeyttämään lakot – lain valmistelu halutaan kolmikantaiseksi

Akavan, STTK:n ja SAK:n hallitukset hyväksyivät tänään maan hallituksen esityksen irtisanomiskiistan ratkaisuksi siten, että työtaistelut voidaan keskeyttää. Pääministeri Juha Sipilän hallitus esitteli ratkaisuehdotuksensa eilen työmarkkinakeskusjärjestöjen johdolle.

– Kävimme perinpohjaisen keskustelun. Akavan hallitus päätti hyväksyä ratkaisuehdotuksen yksimielisesti edellyttäen, että lain jatkovalmistelu tehdään kolmikantaisesti. Työmarkkinoille syntynyt epäluottamus ei ole ollut kenenkään etu. On erittäin tärkeää, että voimme nyt yhdessä keskittyä työllisyysasteen vahvistamiseen ja työmarkkinoiden toimivuuden palauttamiseen, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

STTK:n hallitus hyväksyi niin ikään hallituksen esityksen tietyin reunaehdoin. STTK:n hallituksen puheenjohtaja Antti Palola kommentoi Ylelle, että lakiesitystä tulee valmistella kolmikantaisesti.

– Lain perustelut vaativat tarkennusta, ja ne tulee valmistella kolmikantaisesti. Ehdotus on kuitenkin sellainen, että työtaistelut voidaan keskeyttää. Jäsenliitot käsittelevät asiaa vielä hallituksissaan, Palola sanoi.

SAK:n mielestä hallituksen esitys mahdollistaa työtaistelujen keskeyttämisen, mutta totesi jäsenliittojen päättävän niistä.

– Pidämme erityisen tärkeänä, että työsopimuslain jatkovalmistelu tehdään kolmikantaisesti, sanoi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on tyytyväinen, että keskusjärjestöt päätyivät ratkaisuihin, jotka rauhoittavat työtaistelutilanteen.

– Nyt on tärkeätä, että lakiesitys saadaan pian valmiiksi ja nopeasti eduskunnan päätettäväksi, Pentikäinen kommentoi.

Torstaina annettu esitys sisältää työsopimuslain muutoksen, joka koskee henkilöperusteista irtisanomista. Sitä sovellettaessa on otettava huomioon yrityksen henkilömäärä, mutta kymmenen työntekijän rajaa siinä ei mainita.

Hallituksen esitys sisältää myös karenssin lyhentymisen nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Karenssin lyhennys koskee kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisäksi hallitus avasi ehdotuksessaan uuteen valmisteluun niin sanotun aktiivimallin. Hallituksen mukaan ay-liike, työnantajat ja hallitus voisivat kolmikantaisesti valmistella tapoja, joilla työttömät voisivat osoittaa aktiivimallin edellyttämää aktiivisuutta.

Tiina Rantakoski

tiina.rantakoski (at) yrittajat.fi

Kuva: Lehtikuva

Kolmikantaisesti jatketaan myös omaehtoisen työnhaun mallin valmistelua työttömyysturvan vastikkeellisuuden toteuttamiseksi siirryttäessä maakuntamalliin. Määräajat aktiivinmallia koskeville valmisteluille on helmikuun loppuun 2019.

Muita kiinnostavia aiheita