28.5.2018 klo 14:52
Uutinen

Anna-Mari Ahonen jatkaa maakuntajohtajana

Hämeen liitto valitsi Anna-Mari Ahosen jatkamaan Kanta-Hämeen maakuntajohtajana, julkisti Hämeen lipun ja otti kantaa sotevalmisteluun.

Hämeen maakuntavaltuusto päätti yksimielisesti, että maakuntajohtajan virkaa hoitavan Anna-Mari Ahosen virkasuhdetta jatketaan määräaikaisena meneillään olevan maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulun vuoksi 29.2.2020 saakka. Ahonen on hoitanut tehtävää 1.9.2016 alkaen.

Maakuntavaltuuston kokouksessa, Suomen lipun 100-vuotispäivänä, julkaistiin Hämeen maakuntalippu. Lipun on suunnitellut heraldikko Tuomas Hyrsky ja lipun kuvassa oleva ilves perustuu 1960-luvun Ahti Hammarin piirtämään ilvekseen. Maakuntalipun virallinen naulaustilaisuus järjestetään syksyllä 2018.

Hämeen maakuntavaltuuston mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen on tärkeää, mutta eduskunnan käsittelyssä olevat sote-lait kaipaavat vielä viilaamista. Maakuntavaltuusto toteaa lausunnossaan, että Hämeen maakunta ja sen sote-valmistelijat ovat eri yhteyksissä esittäneet muutosesityksiä hallituksen lakiesityksiin. Toivomuksena on, että ne huomioidaan lain eduskuntakäsittelyssä.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Peruspalveluja halutaan vahvistaa ja hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia entistä paremmin. Tavoitteet ovat kannatettavia.

Oleellista on, että laille asetetut tavoitteet voidaan toteuttaa ja lainsäädäntö antaa pysyvät lähtökohdat hyvään sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon. Toimeenpanon kannalta on ongelmallista, jos syntyy lakikokonaisuus, jota heti joudutaan muuttamaan merkittävästi.

Maakuntavaltuuston mielestä Oma Häme-valmistelussa on saatu aikaan hyvää perustaa maakunnan yhteisen ja kattavan sosiaali- ja terveydenhuollon rakentamiseksi. Uudistus on tärkeää toteuttaa asukkaiden tasa-arvoa, palvelujen parempaa yhteensovittamista ja kustannusten kasvun hillintää toteuttavalla tavalla.

Tätä työtä tullaan jatkamaan kuntien ja maakunnan yhteistoiminnalla myös siinä tapauksessa, että maakuntavaalit ja sote-maku-uudistus vielä viivästyisi joitakin kuukausia tai vielä pidempään. Hämeen maakuntavaltuusto haluaa varmistaa, että eri vaiheissa maakunnan toimijoiden ja asukkaiden osallistuminen ja vaikutusvalta uudistuksen muotoon ja sisältöön toteutuu.

toimitus@hameenyrityssanomat.fi