Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Tarkista YEL-työtulosi
Uusi laskentapalvelu antaa suosituksen YEL-työtulosta. Kuva: Getty Images

Askarruttaako YEL-työtulo? Uusi palvelu antaa siitä suosituksen – ”30 prosentin liikkumatila” 

Työeläkevakuuttajat ottavat lähiaikoina käyttöön uuden laskentapalvelun, josta yrittäjä saa suosituksen YEL-työtulostaan.

YEL-työtulostaan epävarma yrittäjä saa jatkossa osviittaa oikeasta työtulostaan laskurilla, jonka työeläkevakuuttajat ottavat kokeilukäyttöön viimeistään syyskuun aikana. Uusi palvelu jäljittelee nykyisiä eläkevakuuttajien käyttämiä työtulo-ohjeita.

Kun yrittäjä hakee YEL-vakuutusta eläkevakuuttajalta, yhteinen laskentapalvelu antaa yrittäjälle ja työeläkevakuuttajalle yrittäjän tilannetta vastaavan työtulosuosituksen. Laskentapalvelu käyttää suosituksen pohjana kyseisen yrittäjän toimialan työntekijöitä koskevaa palkkatietoa ja ottaa huomioon myös yritystoiminnan laajuuden.

Laskentapalvelulla korvataan Eläketurvakeskuksen ylläpitämät työtulo-oppaat, joiden pohjalta eri alojen yrittäjien työtuloja on aiemmin arvioitu. Samalla palvelu laajentaa työtulo-ohjeistusta niille toimialoille, joille ei ole ollut omaa ohjeistusta.

Laskentapalvelu antaa työtulosuosituksen yrittäjän oman liikevaihdon sekä toimialan palkka- ja liikevaihtotietojen perusteella. Suosituksessa on 30 prosentin liikkumatila, sillä laskuri ottaa huomioon yrittäjäkohtaiset erot. Jos työtulosuosituksen liikkumavara ei vastaa yrittäjän työpanosta, myös liikkumavarasta voidaan poiketa.

Vain apuväline

Eläketurvakeskus muistuttaa, että uusi laskentapalvelu on vain apuväline työpanoksen arvon arviointiin, sillä työtulon vahvistaminen on aina työeläkevakuuttajan vastuulla. Vakuutusyhtiö ottaa työtuloa vahvistaessaan huomioon myös muut saatavilla olevat yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.

Laskentapalvelun toimivuutta kokeillaan aluksi aloittaviin yrittäjiin, joita on viime vuosina ollut keskimäärin noin 20 000. Palvelua on tarkoitus kehittää kokemusten ja YEL-lakiesitystä koskevien päätösten perusteella. Palvelusta voi olla apua myöhemmin myös työtulon tarkistustilanteisiin. Tuoreen lakiesityksen mukaan yrittäjien työtulot tarkistettaisiin kolmen vuoden välein. Uudistetun yrittäjän eläkelain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Tiedätkö YEL-työtulon määritelmän?

YEL-työtulo toimii yrittäjän YEL-vakuutuksen ja muun sosiaaliturvan perusteena. Työtulon perusteella maksetaan työeläkevakuutusmaksut. Lain mukaan YEL-työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta ja sitä palkkaa, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. Tutustu Yrittäjien kokoamaan YEL-aiheiseen sisältöön täällä!

Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan Mikko Kauton mukaan laskentapalvelu muuntaa perinteiset työtulo-ohjeet digitaaliseksi palveluksi. Tarkoituksena on antaa yrittäjälle tuntumaa YEL-lain vaatimuksista.

– Yhteinen taustapalvelu auttaa työtulojen määrittelyssä yhdenmukaisesti ja parantaa osaltaan yrittäjien vakuuttamisen oikeellisuutta. Työpanosta vastaavalle tasolle asetettu YEL-työtulo parantaisi jatkossa myös yrittäjien sosiaali- ja työeläketurvan tasoa, Kautto toteaa.

Laskentapalvelun avulla eläkelaitokset määrittelevät yhdenmukaisin perustein työtulon tietyllä toimialalla tietyn suuruista yrittäjätoimintaa harjoittaville yrittäjille.

Toimitus
Toimitus