6.6.2018 klo 13:02
Uutinen

Barometri: Kuusi kymmenestä suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään – Yrittäjät kriittisimpiä

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan eniten eläkejärjestelmään luottavat eläkeläiset. Heikoin luottamus on yrittäjillä. Tämä ei yllätä SY:n johtajaa.

– Yrittäjien luottamus kankeaan, pakolliseen ja kalliiksi koettuun järjestelmään on vakavasti horjunut. Yrittäjät kokevat, että se rajoittaa heidän vapauttaan päättää omasta varautumisestaan yritystoiminnan riskeihin ja turvansa tasosta, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula kertoo.

Lähes kuusi kymmenestä suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkebarometri. Eläkejärjestelmään luottavat eniten 65 vuotta täyttäneet. Neljäsosalla suomalaisista luottamusta löytyy vähän tai ei ollenkaan. Erityisesti yrittäjät suhtautuvat eläketurvaan kriittisesti. Noin puolet yrittäjistä ei luota eläkejärjestelmään tai suhtautuu siihen jokseenkin epäillen.

Eläketurvan tuntemus hieman kohentunut

Eläkebarometrin mukaan joka kymmenes suomalainen kokee tietävänsä eläketurvaan liittyviä asioita hyvin. Heidän lisäksi runsas neljännes suomalaisista kertoo tietotasonsa olevan melko hyvä.

Valtaenemmistö suomalaisista uskoo tietävänsä eläkeasioista riittävästi omiin tarpeisiinsa nähden. Näin totesi 79 prosenttia kyselytutkimukseen osallistuneista. Eläketietoa on saanut riittävästi seitsemän prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna. Vain 19 prosenttia kokee, ettei tunne eläkeasioita tarpeeksi.

Yrittäjäjärjestö esittelee lähiaikoina oman mallinsa

Yrittäjien epäluottamus eläkejärjestelmää kohtaan on käynyt ilmi myös SY:n tekemissä selvityksissä. Suomen Yrittäjien kanta on, että yrittäjän vapautta valita turvansa taso on lisättävä ja järjestelmää joustavoitettava.

– Vakuuttamisvelvollisuuden täyttymisen tulee jatkossakin perustua yrittäjän työpanoksen arviointiin. Me tulemme esittämään oman mallimme lähiaikoina julkaistavassa yrittäjän sosiaaliturvaa koskevassa keskustelunavauksessa.

Kautto: Yrittäjän harteilla koko vakuutusmaksu, tämä vaikuttanee asenne-eroihin

ETK:n johtaja Mikko Kautto on tyytyväinen, että eläketurvan tunnetaan aiempaa paremmin.

– On menty hyvään suuntaan, kun neljä viidestä kokee saaneensa riittävästi eläketietoa ja huonosti eläketurvaa tuntevien osuus on pienentynyt, Kautto sanoo.

Kauton mielestä kyselyn merkille pantavin tulos on ero yrittäjien ja muiden eläkeasenteissa. Yrittäjien joukossa epäillään muita useammin sekä turvan tasoa että rahoituksen kestävyyttä.

– Kun eläketurvan säännöt ja näkymät ovat kuitenkin kaikille samat, ero selittynee erilaisista odotuksista. Myös se, että yrittäjä vastaa itse koko eläkevakuutusmaksusta, saattaa vaikuttaa eroihin, Kautto arvioi.

ETK on tuottamassa yrittäjän työtulon määrittämisen tueksi Yrittäjän työtulo-oppaan. Tavoitteena on, että uusittu opas valmistuu vuoden vaihteessa.

ETK:n eläkebarometrin toteutti Kantar TNS Oy. Kysely tehtiin puhelinhaastatteluin toukokuussa 2018 ja siihen osallistui noin 1 000 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi