11.2.2020 klo 12:13
Uutinen

Barometri: Työllistäminen kipuilee, ilmastonmuutos nähdään myös mahdollisuutena – ”Toimien ajurit ovat tehokkuus ja työtyytyväisyys”

Pk-yritysten odotukset tulevasta ovat vakaat mutta vaatimattomat: taloustilanne ei kannusta kasvuun, investointeihin eikä työpaikkojen lisäämiseen. Ähtäriläisen konepajayrittäjän mukaan ala on niin syklistä, ettei koko vuoden rekrytointitarvetta vielä tiedä.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista, johon vastasi lähes 4 600 pk-yrittäjää. Barometrin ovat teettäneet Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.

– Pk-yrityksillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, mutta toisaalta ilmastonmuutos on myös mahdollisuus, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Noin neljännes pk-yrityksistä kokee ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet haasteeksi liiketoiminnalleen, mutta yhtä suuri osuus katsoo, että ne luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia nähdään etenkin voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten joukossa.

Ähtäriläinen maanrakennuskoneiden lisälaitevalmistaja Remu Oy on parantanut energiatehokkuutta, ja selvittänyt materiaalintoimittajien ympäristöystävällisyyttä, mutta tärkeimmät ajurit ovat tehokkuus ja henkilökunnan hyvinvointi. Juha Salmen konepaja muutti uusiin toimitiloihin vuonna 2011, jolloin rakennuksen energiatehokkuuteen kiinnitettiin huomiota. Esimerkiksi hitsauskaasut ja plasmaleikkauksen savukaasut suodatetaan ja otetaan lämpö talteen.

– On vaikea sanoa kumman takia energiatehokkuuden parantaminen tehtiin, kyllä teimme henkilökunnan hyvinvointi edellä, mutta sivussa, mietimme energiatehokkuusasiaa, Salmi kertoilee.

Salmen mukaan sellaisia ympäristötoimia, jotka näkyvät liiketoiminnan tehostamisessa, on helppo tehdä. Remu Oy:n liikevaihdosta noin 96 prosenttia tulee viennistä. USA on tärkeä vientimaa.

Työtä syntyy aiempaa hitaammin

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat säilyneet lähes viime syksyn tasolla: muutos on pieni, mutta alas päin. Silti suurempi osa yrityksistä (26 %) arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana kuin heikkenevän (17 %). Odotukset sekä kannattavuudesta että liikevaihdon kehityksestä ovat myös laskeneet syksystä.

Talouskasvun hidastuminen ja yritysten epävarmuus tulevasta heikentävät odotuksia henkilökunnan määrän kehityksestä. Tämä on huolestuttavaa, sillä pk-kenttä on vastannut viime vuosina avoimen sektorin työpaikkojen lisääntymisestä.

– Pk-kentän talousnäkymä on vakaa mutta vaatimaton. Kun kysyntä hiipuu, yrittäjä ei tarvitse lisää työntekijöitä eikä voi investoida reippaasti, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Aiemmin työvoiman saatavuus oli merkittävin työllistämisen este. Nyt suhdannetilanteen vaimeneminen näkyy siten, että merkittävin työllistämisen este on ”ei tarvetta työllistää”.

Erityisesti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset törmäävät kuitenkin edelleen ongelmaan työvoiman saatavuudesta.

– Ongelman laaja-alaisuudesta kertoo se, että reilusti yli puolet kaikista pk-yrityksistä kokee osaavan ja yrityksen tarpeita vastaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan ainakin jossain määrin yrityksen kasvua, Kuismanen sanoo.

Kasvunäkymät – Yrittäjä: ”Viime vuosi oli huima vuosi, liikevaihto kasvoi 28 prosenttia edellisvuodesta”

Yrityksistä 43 prosenttia hakee kasvua: voimakasta kasvua yhdeksän prosenttia ja kasvua mahdollisuuksien mukaan 34 prosenttia vastaajista. Luvut ovat täsmälleen samat kuin puoli vuotta sitten.

– Huolestuttavaa on se, että ilman kasvutavoitetta olevien yritysten määrä on edelleen suuri: 23 prosenttia, kun esimerkiksi kolme vuotta sitten niiden osuus oli 16 prosenttia, Kuismanen sanoo.

Yritykset hakevat kasvua useasta lähteestä. Lähes 60 prosenttia yrityksistä on kouluttanut henkilöstöään.

40 henkilöä työllistävän ähtäriläisen Remu Oy:n liikevaihto kasvoi viime vuonna 28 prosenttia edellisvuodesta, ja tämän vuoden näkymät ovat vakaammat. Viime vuosi oli jo toinen kasvuvuosi.

– Emme pysty viime vuoden kaltaista kasvua toista vuotta tekemään. Se oli huima vuosi, se oli poikkeuksellista kasvua. En ole niin optimistinen, että odottaisin samanlaista.

Yritys teki viime vuonna merkittäviä robotti-investointeja, eikä tälle vuodelle ole investointeja suunnitelmissa. Remu Oy työllistää Suomessa noin 30 ammattilaista ja ulkomailla tytäryhtiöissä vajaa kymmenen henkilöä.

– Mahdollisista avoimista työpaikoista ei pysty tämän vuoden osalta sanomaan tällä hetkellä. Alamme on niin syklinen, Juha Salmi kertoo.

Rahoituksen saatavuus kohtuullisella tasolla – kireät vakuusvaatimukset yleisin syy olla hakematta rahoitusta

Edelliseen barometriin verrattuna pk-yritysten ulkoisen rahoituksen käyttö on hieman lisääntynyt varsinkin pienissä yrityksissä. Finnveran palveluja tarvitsevat eniten kasvuhakuisimmat yritykset. Niistä lähes joka kolmas aikoo hakea rahoitusta Finnverasta.

Yrityksistä 21 prosenttia aikoo hakea rahoitusta seuraavien 12 kuukauden aikana, mikä ennakoi melko varovaista rahoituksen kysyntää. Positiivista on se, että 54 prosenttia ulkoisen rahoituksen lisäystä suunnittelevista aikoo hakea sitä kone- ja laiteinvestointeihin. Osuus on hieman suurempi kuin viime syksyn barometrissa.

Tästä Pk-yritysbarometrin valtakunnalliseen raporttiin

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi