25.4.2017 klo 12:24
Uutinen

Barometri: Venäjän-kauppa kuumenee – kaikki mittarit plussalla

Venäjän talousnäkymät ovat Taloustutkimus Oy:n barometrin vastaajien mielestä positiiviset kaikilla mittareilla.

Selvästi yli kolmannes vientiä harjoittavista suomalaisyrityksistä kertoo Venäjän-kaupan lisääntyneen viimeisen puolen vuoden aikana. Tieto käy ilmi Taloustutkimuksen tänään julkaisemasta barometristä.

Barometriin vastanneista yrityksistä 57 prosenttia uskoo vientinsä kasvavan myös seuraavan puolen vuoden aikana.

Venäjän talousnäkymät olivat vastaajien mielestä positiiviset kaikilla mittareilla.

Barometriin vastasi 300 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyritystä. Kyselyn teettivät Suomen Yrittäjät, Suomalais-venäläinen kauppakamari, EK, Keskuskauppakamari ja East Office of Finnish Industries.

Venäläisten ostovoima paranee, vienti vetää

Yrityksistä 63 prosenttia uskoo Venäjän talouden kehittyvän selvästi noususuhdanteisesti. Viime syksyn barometrissä näin odotti vain 27 prosenttia vastaajista.

Venäjän taloudessa synkin vaihe on takanapäin, toteavat Suomen Yrittäjien asiantuntijat, pääekonomisti Mika Kuismanen ja kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren.

– Venäjällä varovainen kasvu on alkanut ja venäläisten ostovoima paranee, Thomas Palmgren taustoittaa.

Kasvun vanavedessä myös ulkomaankauppa viriää ja tämä luo mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille, Mika Kuismanen säestää.

Barometri selvitti myös, miten yritykset ovat reagoineet Venäjän talouden nykytilanteeseen. Passiivisten yritysten joukko on vähentynyt 36 prosentista 24 prosenttiin ja henkilöstövähennyksiä suunnitteli alle kymmenen prosenttia vastaajista. Venäjältä vetäytymistä harkitsee vain prosentti yrityksistä.

Liiketoimet Venäjän sisällä piristyvät – ”Investoinnit murheenkryyni”

Tuontiyrityksistä hieman alle kolmannes kertoo tuonnin Venäjältä kasvaneen ja jatkavan kasvua jonkin verran kuusi kuukautta tästä eteenpäin.

Suomalaisyritysten liiketoiminta itänaapurin rajojen sisäpuolella on niin ikään piristynyt.

Barometriin vastanneista yrityksistä 54 prosenttia kertoo liiketoiminnan kasvusta Venäjällä. Supistumisesta raportoi noin joka kymmenes. 63 prosenttia vastaajista odottaa bisnestensä myös kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.

Venäjän kohentuneista talousnäkymistä ja piristyneestä kaupasta huolimatta yritykset eivät vielä kiirehdi kasvattamaan investointejaan Venäjälle.

– Investoinnit venäjälle ovat murheenkryyninä, Kuismanen toteaa.

– Siihen vaikuttavat odotukset valuuttakurssin kehityksestä, mutta myös poliittinen riski. On pystyttävä uskomaan sääntöjen pysyvyyteen, koska investoinnit vaativat kauaskantoista horisonttia.

Reilu neljännes yrityksistä kertoo investoineensa viimeisen vuoden aikana, kun taas hieman alle neljännes aikoo tehdä sen seuraavan vuoden aikana.

Ongelmana epävakaisuus

Suurimmiksi ongelmikseen Venäjän liiketoiminnassa yritykset mainitsivat useimmin Venäjän talouden epävakaisuuden, ruplan kurssin ja poliittisen tilanteen.

Kyselyssä erityisesti vientiä harjoittavat yritykset mainitsivat ruplan kurssin ongelmaksi aiempaa harvemmin viime kyselyihin verrattuna.

Hieman yli puolet yrityksistä arvioi, että Venäjän protektionistisilla toimilla on ollut vaikutusta yrityksen toimintaan. Näitä ovat muun muassa kotimaisten tuotteiden suosiminen Venäjällä ja paikallisen työvoiman käyttövaatimukset esimerkiksi kokoonpanotöissä.

Sanktiot vastaan tuontikiellot

Poliittinen tilanne kätkee sisäänsä monen barometriin vastaajan mukaan muun muassa pakotekonfliktin, joka vallitsee Euroopan unionin ja Venäjän välillä.

– Pakotekonflikti tulee väistämättä vaikuttamaan haitallisesti normaalien kauppasuhteiden palautumisessa, Kuismanen arvioi.

EU asetti sanktioita Venäjälle vuonna 2014 muun muassa rajoittamalla pääoman ja venäläisten henkilöiden liikkuvuutta, kieltämällä vientiä liittyen puolustustuotteisiin, siviili- ja sotilaskäyttöön tarkoitettuihin kaksikäyttötuotteisiin, energiaan ja teknologiaan, öljyalalle sekä infran rakentamiseen.

Vastavedoksi Venäjä kielsi pääasiassa elintarviketuotteiden tuonnin niistä maista, jotka ovat EU:n pakoterintamassa mukana.

*Uutista päivitetty klo 12:55 – lisätty Mika Kuismasen kommentit ja pakote-kappale.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi