3.5.2021 klo 13:30
Uutinen

Båt- och skärgårdsliv lockar extra mycket just nu

Premarin Oy Ab satsar 1,1 miljoner euro för att vara miljövänligare, effektivare och kunna erbjuda kunderna bättre service. NTM-centralens investeringsstöd har gjort satsningen lättare.

Det är gott om båtar som ligger förtöjda vid bryggorna i Predium hamn i Skogby, Raseborg, trots att kalendern visar april och att det faktiskt till och med dalar ned några snöflingor från himlen. Fredrik Kevin, vd för Premarin, bekräftar att säsongen är i full gång.

– Ifjol då vi inte hade någon ordentlig vinter var det många som satte sjösatte båtarna redan i slutet av februari, konstaterar han.

En längre båtsäsong och sommarstugor som i allt högre grad används under hela året är en utveckling som startade redan innan pandemin, men som fått extra fart under året med corona. Det är långt distansarbetet som möjliggjort denna trend.

– Det ser ut som att Raseborgs stad börjat luta mot en strategi som tillåter att fritidsboenden kan ändras till året runt boenden – i alla fall under vissa förutsättningar. Det skulle vara ett välkommet lyft för landsbygden, säger Kevin.

Trots att det senaste året karakteriserats av många osäkerhetsfaktorer gällande smittspridning och restriktioner, har det också varit en tidpunkt att blicka framåt och förbereda sig för livet efter pandemin, det nya normala. Särskilt det här med distansarbete är något man kan anta att har bestående effekter på var vi tillbringar vår tid.

Nya gästbåtsplatser

Premarins verksamhet bygger på tre ben; båthamnen Predium med restaurangen, butiken och annan båtservice, Premarins båtförsäljningshall och verkstad samt båtförvaringshallarna. I en tid då intresset för skärgården och båtliv är stort, väljer man nu att förbättra och effektiverar över hela linjen. I gästbåtshamnen har man bland annat förnyat bränsletankarna för att möta dagens miljökrav.

– Vi har också gjort en ny lyftplats för båtarna för att förbättra logistiken på området och höjt servicen för båtgästerna med nya toaletter och en tvättstuga, berättar Kevin.

Predium hamn har i första hand varit en genomfartshamn för de många gäster som har en fritidsstuga i den kringliggande skärgården. Men det finns också en växande nisch i de båtgäster som bara gör ett kort strandhugg för att njuta av lite mat eller kanske ha lite dagsprogram på landbacken.

– Det finns en hel del att göra och uppleva här i närheten. Det finns exempelvis naturstigar, Irma-bunkern i Harparskog och Frontmuseet i Lappvik, säger han.

Predium hamn har i dag 680 båtplatser och de allra flesta används av privata båtägare. För att ha bättre möjligheter att ta emot även korttidsbesökare bygger man fyrtio nya gästplatser som ska vara klara att tas i bruk denna sommarsäsong, som förväntas bli livlig.

Viktigt investeringsstöd

Utöver gästhamnen har man också gett Premarins försäljningshall ett ansiktslyft, inklusive verkstadssidan. Båtförvaringen ska expandera med hela tre nya förvaringshallar. Alla projekten ska stå klara innan utgången av detta år och investeringsbudgeten går på cirka 1,1 miljoner euro.

– En viktig förutsättning för att vi vågat satsa så här pass stort är att vi tilldelats investeringsstöd från NTM-centralen som motsvarar tjugo procent av investeringen, säger Fredrik Kevin.

Stödet är en del av landsbygdsprogrammet i Nyland, som strävar till att förbättra verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag på landsbygden.

Vilka är planerna efter att de här projekten är slutförda?

– Då måste vi hitta på nya projekt. Inte kan man bli mätt på den här ”lunchen”, ler han.

Premarin Oy Ab

Grundades: 1990

Ägare: Fredrik Kevin

Personal: 14

Omsättning 2020: ca. 6 miljoner euro

Text och fotografi: Mia Berg-Lundqvist

HYMY Uusimaa II -hanke edistää sekä uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle että jo toimivien maaseudun yritysten kehittymistä.