Mikko Nieminen Harjuniityssä
13.10.2021 klo 15:47
Uutinen

Bisnesblogi | Yhteistyöllä elinvoimaa

Yrittäjyys ja kuntien toiminta kietoutuvat tiiviisti yhteen. Kunnat eivät pärjää ilman yrityksiä ja yrittäjyyttä. Ne tarjoavat työpaikkoja, tuovat verotuloja kunnalle ja tuottavat monipuolisesti palveluita asukkaille.

Vastaavasti kunnan yksi tärkeistä tehtävistä on luoda edellytyksiä paikkakunnalla toimiville yrittäjille ja pyrkiä saamaan myös lisää yrityksiä alueelle. Tärkeä tehtävä on myös uusien asukkaiden houkutteleminen kuntaan. Ne merkitsevät elävän kaupungin lisäksi yrityksille uusia potentiaalisia asiakkaita.

Nokian kaupunki on panostanut muutaman viime vuoden aikana vahvasti yritystoiminnan edistämiseen ja aktiivisen yhteistyön kehittämiseen paikallisten yrittäjien kanssa. Kaupungin strategian yksi tavoite on elinvoiman lisääminen ja siihen osana liittyen yrittäjyyden edistäminen. Tavoitteenamme on olla yrittäjyyskuntana Pirkanmaan ykkönen!

Merkittävä asia elinvoiman vahvistamisessa on ollut kaupunkikehityspalveluiden palvelualueen perustaminen vuoden 2016 alusta. Palvelualueen keskeinen tehtävänä on elinvoiman ja kilpailukyvyn edistäminen. Tehtävää toteuttaessaan kaupunki tuottaa myös yritysten toimintaedellytysten kannalta keskeisiä palveluita. Näitä ovat mm. elinkeino- ja työllisyyspalvelut, maankäytön ja kaavoituksen palvelut, infraan, kunnallistekniikkaan ja yleisten alueiden rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät palvelut sekä rakennusvalvonnan palvelut. Palvelualueella koordinoidaan myös kaupungin joukkoliikenneasioita sekä toteutetaan kaupungin elinvoimaa tukevaa kaupunkimarkkinointia.

Nokian merkitys koko Suomen teollisessa historiassa ja yritystoiminnan synnyssä on aivan keskeinen. 1800-luvun lopulla täällä syntyi jotakin täysin uutta. Samalla tiellä jatkavat, yli sadan vuoden jälkeen, nokialaiset yritykset ja yrittäjät. Yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kaupunkikehitysjohtaja

Mikko Nieminen