Outi Suomi Business Finlandin tuesta kertoi yritysten kiertotalousratkaisuihin
15.6.2022 klo 15:35
Uutinen

Business Finland rahoittaa kiertotalousratkaisuihin liittyvää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa ja tukee kansainvälistymistä

Business Finlandin Bio and Circular Economy Finland -ohjelman vetäjä Outi Suomi kuvaa Uudenmaan Yrittäjien Kiertotalouswebinaarissa suomalaista bio- ja kiertotalouden yrityskenttää ja rahoitusmahdollisuuksia. Hän kertoo Business Finlandin mission olevan taklata ilmastonmuutosta menemällä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Outin puheenvuoro alkaa kohdasta 32.15.

Outi Suomen mukaan yritykset ovat tervetulleita Business Finlandin ohjelmiin laajasti.

Suomi kertoo, kuinka Business Finland haastaa suurimpia suomalaisia yrityksiä mukaan uudistumaan. Business Finlandin enimmäisrahoitus veturiyrityksille on 20 miljoonaa euroa. Vaikuttavuus syntyy siitä, että veturiyritykset luovat t&k&i-kumppanuuksia useammaksi vuodeksi eteenpäin.

– Lähdemme siitä, että yrityksellä on oma kyky ja tahto kansainväliseen kasvuun. Esimerkkejä asioista, joita tarkastelemme ovat kasvun suunnitelmat ja yrityksen taloudellinen tilanne. Keskustelemme ja arvioimme yhdessä näitä mielellään jo ennen rahoitushakemuksen jättöä, Suomi sanoo.

– Rahoitusmahdollisuuksien arvioinnissa tarkastelemme, onko yrityksellä alustava kuva siitä, millaisille markkinoille ja millaisilla ratkaisuilla oltaisiin menossa. Tätä tietämystä on mahdollista kasvattaa kansainvälisen verkostomme avulla, Suomi jatkaa.

– Rahoituksella pyritään siihen, että suomalaiset toimijat pääsevät uudistumaan ja kasvattamaan kilpailukykyään. Rahoitus on hyvin mukautuvaa, valinnan varaa on yrityksen tarpeen mukaan asiantuntijapalveluiden ostoon tarkoitetuista innovaatioseteleistä aina monivuotisiin, isoihin, vaikuttaviin T&K-kokonaisuuksiin.

– Kannustamme siihen, että tutkimusorganisaatiot ja yritykset kehittävät yhdessä ratkaisuja eteenpäin, jolloin pystytään edistämään tutkimustiedon siirtoa tehokkaasti ja varmistamaan, että tutkimus palvelee viennin kehittämistä.

Webinaarissa Outi Suomi käy läpi seuraavat Business Finlandin rahoitusinstrumentit:

  • Innovaatio-seteli yrityksen ulkopuolisen osaamisen ostamiseen
  • Tempo-avustus kansainvälistymiseen
  • Exhibition explorer yritysryhmille kansainvälisille messuille osallistumiseen
  • Market Explorer asiantuntijapalveluihin kansainvälistymisen tueksi
  • Co-creation tutkimusidean työstämiseen
  • Co-innovation tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteisiin hankkeisiin

Business Finland tarjoaa julkisia neuvontapalveluja EU:n Horizon Europe-ohjelmasta. Se kertoo muun muassa osallistumiskriteereistä ja hakutavoista sekä hankehakujen verkottumismahdollisuuksista yrityksille.

Huomaa seuraavat ajankohtaiset hankehaut:

  • Kesäkuussa avautuu Euroopan kiertotaloutta ja kestävää tuotantoa tukevan Circular Bio-based Europe -kumppanuuden haut.
  • Elokuussa avautuu lokakuun loppuun auki oleva haku tulevaisuuden ratkaisujen kehittäjille. Kasvuyritysten vihreää siirtymää tukeva innovaatiorahoitushaku on kohdennettu tutkimusprojekteihin, jotka liittyvät hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseen..