29.9.2020 klo 12:29
Uutinen

Digitaalisuus avaa mahdollisuuksia yksinyrittäjille

Suomalaisten yritysten digitaalinen kehittyneisyys on vuonna 2020 maailman seitsemänneksi parhainta Digibarometri 2020:ssa. Tyytyväisyyteen ei kuitenkaan voi tuudittautua, sillä kehitys osassa verrokkimaista on nopeaa. Suomalaisten yritysten sijoitus laski kolme sijaa yrityssektorin globaalissa kokonaisvertailussa.

Osatekijöiden tarkastelussa suomalaisten yritysten sijoitus putosi kuusi sijaa digitaalisten edellytyksissä ja kaksi sijaa vaikutuksissa. Digitaalisten teknologioiden käyttöönotossa sekä käytön yleisyydessä suomalaiset yritykset puolestaan kirivät ylöspäin kaksi sijaa. Julkinen sektori sekä kansalaiset pitävät yllä Suomen edelleen erinomaista toista sijaa Digibarometrin kokonaisvertailussa.

Tämän vuoden Digibarometri syventyi tarkastelemaan kyberturvallisuutta. Eurostat-tilastodatan pohjalta arvoituna Suomen kyberturvallisuuden tilanne on kohtuullisen hyvä muuhun Eurooppaan verrattuna. Useimmilla mittareilla Suomi sijoittuu selkeästi EU28-maiden keskiarvon paremmalle puolelle. Tilastojen valossa näyttää kuitenkin siltä, että Suomi on jäämässä kehityksessä terävimmän kärjen vauhdista. Niin ikään pohjoismaisessa vertailussa Ruotsi ja Tanska jättävät useimmilla mittareilla tarkasteltuna Suomen varjoonsa.

– Suomalaisten yritysten, niin isojen kuin pienten, digiosaaminen on kansainvälisesti vertailtuna varsin hyvällä tasolla. Nyt ja lähitulevaisuudessa on kuitenkin tietoturvaan kiinnitettävä huomiota. Pienten yritysten kokemat tietoturvaongelmat olivat vuonna 2019 Suomessa jonkin verran muita Euroopan unionin keskitasoa yleisempiä. Valppaus ja varautuminen ovat kohentuneet, mutta nopeasti muuttuvassa digitaalisen turvallisuuden ympäristössä Suomi on jäämässä taka-alalle, toteaa Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Digibarometri on Business Finlandin, Liikenne- ja viestintäministeriön, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Suomen Yrittäjien vuosittainen raportti, jossa vertaillaan 22 verrokkimaan digitalisoitumiskehitystä.

Yksinyrittäjien someosaamista syvennetään Yksinyrittäjäpäivässä

Digitaaliset valmiudet ovat esillä Uudenmaan Yrittäjien Yksinyrittäjäpäivässä lauantaina 3.10. Päivän koulutusosiossa syvennytään yrittäjien toiveiden mukaisesti sosiaaliseen mediaan.

Some on jo useimmille yksinyrittäjille tuttu viestintäkeino. Yksinyrittäjäpäivässä JCO:n Monica Javanainen perehdyttää yrittäjiä tällä kertaa kohderyhmäajatteluun ja suunnitelmallisuuteen sekä Facebookin hyödyntämiseen yrityskäytössä.

Tilaisuus on covid 19 -tilanteen vuoksi siirretty etätilaisuudeksi ja samalla sen yritysturvallisuusosuus siirrettiin tuonnemmaksi.