20.2.2019 klo 16:00
Uutinen

Digitalisaation kehitysnäkymiä & tarpeita Pohjois-Karjalan Yrittäjien jäsenyrityksissä

Katsaus pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan sekä taloudelliseen toimintaympäristöön.

Tämä raportti syntyi tarpeesta arvioida hieman tarkemmin Suomen Yrittäjien, Finnveraan sekä työ- ja elinkeinoministeriön kaksi kertaa vuodessa tekemää Pk-yritysbarometria, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Valtakunnallisesti Suomessa ja kansainvälisesti on menossa erittäin paljon digitaalisuutta edistäviä tutkimus- ja kehittämisohjelmia sekä erilaisia hankkeita.

Kyselyllä pyritään tukemaan myös yritysten johtamista ja laatuun liittyviä asioita.

Pohjois-Karjalassa on meneillään useita digitaalisuuteen tähtääviä hankkeita ja projekteja. Yksi merkittävimmistä hankkeista on Business Joensuu Oy:n koordinoima Digikarjala-hanke. Kaikki elinkeinoyhtiöt osallistuvat myös toimenpiteiden toteuttamiseen ja kaikilla elinkeinotoimijoilla on kunkin alueen erityiset painotukset ja tarpeet.

Business Joensuu Oy:n DigiKarjala-hankkeen keskeisenä ideana on kasvuhakuisten, kasvuhakuisten ja kasvukykyisten teollisten ja tuotannollisten sekä ICT -alan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen, yritysten kasvattaminen ja kansainvälistymisvalmiuksien edistäminen Pohjois-Karjalassa digitalisaation avulla. Sen myötä saadaan vientituloja maakunnan yrityksiin sekä syntyy uusia työpaikkoja. ICT-alan yritysten osalta tavoitteena on uusien palvelu- ja järjestelmäratkaisuiden kehittäminen ja hyödyntäminen tuotannollisissa yrityksissä sekä tiiviimpi kehittämisyhteistyö alueen tuotannollisten yritysten kanssa,

Lue koko raportti täältä >>