Nainen läppärillä
16.2.2022 klo 10:49
Uutinen

Ei hankintalain uudistukselle!

Savon Sanomat nosti pääkirjoituksessaan 9.2. esille tärkeän aiheen – työministeri Tuula Haataisen ajama hankintalain uudistus olisi todellakin uhka yrityksille. 

Hankintalainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Pyysimme julkisomisteiselta yhteishankintayksikkö Sansia Oy:ltä selvityksen siitä, minkä kokoiset yritykset heidän omistaja-asiakkailleen kilpailuttamissa julkisissa hankintasopimuksissa ovat palveluntuottajina. Selvityksen mukaan sopimustoimittajista 71 % oli yrityksiä, jotka työllistivät alle 50 henkilöä (33,7 % oli yrityksiä, jotka työllistivät 0–4 henkilöä ja 37,3 % yrityksistä työllisti 5-49 henkilöä). Tieto on vuodelta 2019, jolloin sopimustoimittajia oli yhteensä 1113 yritystä, eli 790 pk-yritystä sai työllistää ja hankkia verotuottoja ainakin osittain julkisten hankintojen kautta.

Monelle pk-yritykselle julkiset hankinnat tuovat ison, jopa kriittisen osan liikevaihdosta. Mielestämme Haataisen kaavailema hankintalain muutos ei edistä millään tavoin hankintalain tavoitteita – eikä työllisyyttä.

Kilpailun keskittyminen ei myöskään paranna palvelun laatua, eikä missään tapauksessa tehosta julkisten varojen käyttöä. Vapaa kilpailu pakottaa yritykset kehittämään omaa toimintaansa ja hakemaan tehokkaita ratkaisuja palvelun tuotannossa – veronmaksajien kukkaro ei yksityistä yritystä pelasta.

Kuopion Yrittäjät ry

Hallitus

Kuopion Yrittäjien kirjoitus julkaistiin Savon Sanomien mielipide -palstalla 12.2.2022.

Muita kiinnostavia aiheita