2.5.2018 klo 11:02
Uutinen

Ei pelkkää urheilua – geomatkailusta uusi vetovoimatekijä Salpausselälle

Geopark -hanke kokoaa yhteen geomatkailun kehittämisestä kiinnostuneet Lahden seudun matkailuyritykset.

Lahden seudun matkailuyrittäjät ovat yhdistäneet voimansa vuoden verran käynnissä olleessa Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) koordinoimassa Salpausselkä UNESCO Global Geopark -hankkeessa.

Hankkeessa nostetaan esille luontomatkailuun soveltuvia geologisesti merkittäviä kohteita.

– Meille pienenä maaseutumatkailuyrityksenä Salpausselkä Geopark -hanke on tarjonnut mahdollisuuden päästä osaksi isompaa kokonaisuutta, verkostoitua muiden alueen yritysten kanssa sekä ideoida yhdessä täysin uudenlaisia palveluita, kertoo Asikkalassa Ranskalaisen kyläkaupan yrittäjänä toimiva Riikka-Maria Lemminki.

Verkostoituminen on ehtinyt tuottaa tulosta: esimerkiksi Ilkka Sipilä Hollolan Hirvestä kertoo, että hänellä on hankkeessa tavatun yhteistyökumppanin kanssa jo uusi tuote testausvaiheessa.

– Yritykseni on jo nyt saanut hyviä yhteistyökumppaneita ja avaimia oman yritystoiminnan kehittämiseen, toteaa puolestaan lahtelaisen Kahvila Asemapäällikön yrittäjä Johanna Antikainen.

Mainetta muustakin kuin urheilusta

Hankkeen tavoitteena on hakea UNESCO Global Geopark -statusta, mutta yhteistyö ja alueen kehittäminen nähdään hyödyllisenä jo hankevaiheessa riippumatta siitä, tuleeko alueesta lopulta UNESCO Global Geopark.

– Hankkeen myötä alueen geologisen ainutlaatuisuuden tiedostaminen paranee ja pystymme toivottavasti hyödyntämään tätä entistä enemmän alueen markkinoinnissa, toteaa Annukka Linninen, joka tarjoaa ohjelmapalveluita Best Lake Nature Adventures -yrityksessään.

Kirsi Holmsten Avano Oy:stä näkee positiivisena sen, että Salpausselkä opitaan tuntemaan muutenkin kuin urheilusta, ja hanke tuo mukanaan yhteistyömahdollisuuksia myös muiden Suomen geopark-alueiden yrittäjien kanssa.

– UNESCO Global Geopark -statuksen hakeminen on pitkä prosessi. Hankkeen ja alueen yrittäjien välinen yhteistyö aloitettiin hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta yrittäjien ääni kuuluu Salpausselkä Geopark -alueen kehittämisessä. Yritysten välinen yhteistyö geopark-sateenvarjon alla on myös UNESCOn arvostama asia ja lisää mahdollisuuksia statuksen saamiseen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kati Komulainen Lahden ammattikorkeakoulusta.

toimitus (at) yrittajat.fi