eläkeliitto
4.11.2021 klo 14:44
Uutinen

Eläkeläiset ja yrittäjät kohtaavat Seinäjoella 17.11.

Eläkeliiton Eläkkeeltä töihin -hanke järjestää yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan yrittäjäjärjestöjen kanssa Vankka työkokemus käyttöön -rekrytapahtuman keskiviikkona 17.11. 2021 klo 13–16 Seinäjoki Areenalla.

Tapahtumassa saatetaan yhteen työvoimaa tarvitsevat yrittäjät ja työnantajat sekä ansiotyöhön haluavat ja osaamistaan tarjoavat eläkeläiset.

Tapahtuman seminaariosiossa kuullaan paneelikeskustelussa yrittäjien kokemuksia eläkeläisestä työntekijänä, eläkeläisen itsensä kokemuksia työssä käymisestä sekä asiantuntijapuheenvuoroja.

Klo 15.00 alkaen on vuorossa yrittäjien ja työnantajien sekä työtä hakevien eläkeläisten kohtaamisia.

Eläkeliitto käynnisti syksyllä 2020 Eläkkeeltä töihin -hankkeen, jossa pyritään löytämään uusia keinoja ikääntyneiden ansiotyön mahdollistamiseksi. Hanke pyrkii myös vaikuttamaan asenteisiin, jotta osaavien eläkeläisten työvoimapotentiaali tunnistettaisiin ja työpaikkojen monimuotoisuus vahvistuisi.

Kokeneiden työntekijöiden hiljaisen tiedon laajempi käyttö on suomalaisen työelämän hyödyntämätön voimavara.

–Ikä ei vähennä ihmisen osaamista tai älykkyyttä. Mahdollisuudesta työskennellä eläkkeellä on tehtävä selkeä tavoitetila. Eläkeläisten työllistyminen lisää hyvinvointia ja hyödyttää kansantaloutta, toteaa Eläkkeeltä töihin -hankkeen projektiasiantuntija Kari Hiltunen.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Heikki Risikko muistuttaa, että työllisyystilanne on maan paras Etelä-Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueilla.

–Käytännössä tämä näkyy niin, että myös pula osaavista työntekijöistä on suurin juuri täällä. Näen ikääntyneiden ansiotyössä hyvän mahdollisuuden helpottaa tilannetta. Työnantajia houkuttaa myös ikääntyneiden sekä työ- että elämänkokemus, Risikko sanoo.

Merkittävä osa eläkeläisistä valmis töihin

Eläkkeeltä töihin -hankkeen loppuvuodesta 2020 eläkeläisille tekemä kysely osoittaa, että merkittävä osa heistä olisi valmis tekemään etenkin osa-aikatöitä tai sijaisuuksia. Työntekoon vastaajia motivoi taloudellisten tekijöiden lisäksi erityisesti työnteon merkitys yksilön hyvinvoinnin lisääjänä. Samaan aikaan kun työnantajien on vaikea rekrytoida osa-aikaisia työntekijöitä, eläkeläisten tietoisuus omista työllistymismahdollisuuksista on selvityksen mukaan usein niukkaa.

Eläkeliiton ja Suomen Yrittäjien tammikuussa 2021 tekemä kysely kertoi, että yrityksissä on todella hyviä kokemuksia eläkeläisistä työntekijöinä. Tyytyväisyydestä kertoo paljon se, että peräti 95 prosenttia niistä yrityksistä, joilla oli kokemusta eläkeläisistä työntekijöinä kahden viimeisen vuoden ajalta aikovat palkata heitä myös tulevaisuudessa. Erityisesti pienemmät yritykset voivat hyötyä eläkeläisistä osaavina tuuraajina.

Eläkkeelle siirtyy Suomessa seuraavan viiden vuoden aikana valtava määrä alojensa ammattilaisia, joiden osaamista tarvitaan työvoimareservinä entistä enemmän. Vanhuuseläkkeellä olevien määrä on lähes kaksinkertaistunut 1,5 miljoonaan henkilöön vuodesta 2000.

Hankkeen verkkosivut: https://www.elakeliitto.fi/eläkkeeltätöihin

Kyselyjen raportit:

Eläkkeeltä töihin -kysely (2020):

https://bit.ly/3wcrk2O

Eläkeläisten työllistäminen ja pk-yrittäjät – raportti Yrityskyselystä (2021):

https://bit.ly/31t04Sr