Veritaksessa on huomattu YEL-työtulolaskurin puutteet
Korjauspyyntöjä lähettäneet yrittäjät ovat halunneet tarkentaa eläkeyhtiöltä saamaansa liikevaihtoarviota tai kommentoida työpanoksensa määrää. Kuva: Getty Images

Eläkeyhtiöltä kritiikkiä kohutulle YEL-laskurille: ”Ei osaa ottaa yrittäjän yksilöllistä tilannetta huomioon”

Eläkevakuuttaja Veritas on korottanut YEL-työtuloja suurimmalla osalla 4 000 eurolla vuodessa.

YEL-vakuutettujen yrittäjien YEL-työtulojen tarkistukset ovat tältä vuodelta päättyneet. Ensimmäisellä kierroksella tarkistettiin alle 15 000 euron työtulot. Heitä on noin puolet YEL-vakuutetuista. Ensi vuonna tarkistuksessa ovat 15 000–25 000 euron työtulot. 

Eläkevakuuttaja Veritas on käynyt läpi ensimmäisellä YEL-tarkistuskierroksella noin 4 300 yrittäjän YEL-työtulon. Olemme aikaisemmin kertoneet työtulotarkastusten etenemisestä eläkeyhtiö Elossa.

– Korjauspyyntöjä on tullut odotettua vähemmän, noin 350 kappaletta, Veritas Eläkevakuutuksen palvelupäällikkö Jaana Lehikoinen kertoo.

Korjauspyyntöjä lähettäneet yrittäjät ovat halunneet tarkentaa eläkeyhtiöltä saamaansa liikevaihtoarviota tai kommentoida työpanoksensa määrää. Lehikoinen painottaa, että työtulosuositus on aina arvio. Suosituksen laskennassa käytetään Eläketurvakeskuksen kehittämää laskuria.

– Laskuri ei osaa ottaa yrittäjän yksilöllistä tilannetta huomioon. Siksi on tärkeää, että yrittäjä käy saamansa työtuloehdotuksen läpi ja tekee tarvittaessa korjauspyynnön.


Suurimmassa osassa YEL-työtuloa on korotettu 4 000 euroa vuodessa. YEL-maksuissa tämä tarkoittaa noin 80 euroa kuukaudessa.

Lehikoisen mukaan osa yrittäjistä on kertonut yrittämisen tämänhetkisistä haasteista verrattuna viime vuoteen. Näissä tapauksissa yrittäjät ovat arvioineet, että yrityksen tilanne on erilainen kuin verotietojen perusteella olisi ollut odotettavissa.

Suurimmassa osassa YEL-työtuloa on korotettu 4 000 euroa vuodessa. YEL-maksuissa tämä tarkoittaa noin 80 euroa kuukaudessa.

Ensimmäisellä tarkistuskierroksella työtuloa voidaan työeläkevakuuttajan aloitteesta korottaa enintään 4 000 euroa ja toisella jälleen enintään 4 000 euroa.

Näin YEL-työtulo määritellään

  • YEL-työtulon tulee vastata yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa yhden vuoden aikana. Sen on vastattava vuosipalkkaa, joka maksettaisiin samaa työtä tekemään palkatulle yhtä ammattitaitoiselle ulkopuoliselle.
  • Työtuloa vahvistaessaan eläkeyhtiö pitää palkkana yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaa ja ottaa huomioon muut yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.
  • Työtulo määritetään aina vuositasolla riippumatta YEL-vakuutuksen alkamisajankohdasta. Vuodella tarkoitetaan 12 kuukauden ajanjaksoa, ei kalenterivuotta.
  • YEL-työtulolla ei tarkoiteta verotettavia tuloja tai yrittäjälle maksettua palkkaa. Työtulo ei liity myöskään suoraan yritystoiminnan kannattavuuteen, eikä se ole suoraan yrityksen tulos tai liikevaihto. Todellisten tulojen tilapäiset vaihtelut eivät vaikuta YEL-työtulon määrään.

    Lähde: ELO

Laskuri herättää kysymyksiä

Eläketurvakeskuksen YEL-työtulolaskuri on aikaisemmin herättänyt kritiikkiä muun muassa liikevaihtotietojen osalta. Lehikoinenkin myöntää, että laskuri ei ole ongelmaton.

– Laskurin haasteena sekä eläkeyhtiöille että yrittäjille on ollut se että, se on ollut suuntaa antava. Laskuri huomioi yrittäjän toimialan mediaanipalkan ja -liikevaihdon ja laskee yrittäjälle painotetun liikevaihdon kolmen edellisen vuoden verotietojen perusteella yrittäjän kaikista yrityksistä. Mukana on ollut myös yrittäjän yrityksiä, joissa hänellä ei ole merkittävää omistusosuutta ja tämä on aiheuttanut sekaannusta.

– On haastavaa, kun yhdellä laskurilla arvioidaan 200 000 erilaisen yrittäjän työtuloa, mutta hyvä apuväline se on ollut sopivan haarukan löytämiseen, Lehikoinen jatkaa.

Laskuria ollaan korjaamassa ensi vuonna käynnistyvälle seuraavalle YEL-työtulojen tarkistuskierrokselle. Tavoitteena on, että laskuri huomioi vain ne yrittäjän yritykset, joissa yrittäjällä on merkittävä omistusosuus.

”On haastavaa, kun yhdellä laskurilla arvioidaan 200 000 erilaisen yrittäjän työtuloa.”

Jaana Lehikoinen, Veritas

Viestintä tärkeässä roolissa

Veritaksessa tarkistusprosessia on pyritty vauhdittamaan tarjoamalla jokaiselle yrittäjälle oma vakuutusneuvoja, johon voi olla suoraan yhteydessä.

– Olemme lähettäneet tänä vuonna tarkistettaville yrittäjille tiedon tarkistuksen tuloksesta ja siitä, että he voivat halutessaan lähettää meille korjauspyynnön meidän antamaan ehdotukseen verkkopalvelussamme. Olemme myös pyrkineet aktiivisesti viestimään tarkistuksesta, jotta yrittäjä osaisi odottaa hänelle saapuvaa ehdotusta ja tarvittaessa reagoida siihen ajoissa.

Tarkistusprosessi on sujunut Lehikoisen mukaan ennakoitua rauhallisemmin. Syynä tähän hän pitää hyvissä ajoin käynnistettyä viestintää.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen