25.5.2023 klo 09:17
Uutinen

Eläköityvät työntekijät tärkeä resurssi yrityksille – osaamisen katoamista organisaatioista voidaan estää monilla ratkaisuilla

Savon Yrittäjien tuoreeseen jäsenkyselyyn vastasi 207 pohjoissavolaista yritystä, joista valtaosa (82%) oli otsikon väitteen kanssa samaa mieltä. Kolmella neljästä vastaajasta on tällä hetkellä töissä yli eläkeiän ohittaneita työntekijöitä ja 57 prosentilla yrityksistä on palveluksessaan yli 55-vuotiaita työntekijöitä. -Eläkeiän kynnyksellä olevat tai hiljattain eläköityneet ovat yrityksille erittäin tärkeä työvoimaresurssi, tiivistää Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren. -Nämä konkarit helpottavat yritysten työvoimapulaa, paikkaavat yrityksissä eri tasoisia osaamisvajeita sekä toimivat mentoreina ja hiljaisen tiedon siirtäjinä nuoremmille. Kokemukset seniorityöntekijöistä ovat lähes sataprosenttisesti (94%) positiivisia ja neutraaleja (8%).

Eläkkeellä tehdään töitä joustavasti

Yli puolet vastaajayritysten työsuhteista eläkkeellä oleviin on osa-aikaisuuksia tai eri tyyppisiä sijaisuuksia tai määräaikaisuuksia. Työsuhteet ovat pääosin lähteneet työntekijän aloitteesta (71%) ja seuraavaksi yleisemmin työnantajan aloitteesta (31%). -Muiden Pohjoismaiden tapaan myös suomessa työn ja eläkkeen rajapinta tulee nähdä joustavana, katsoo Savon Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Kalevi Hilli. -On tärkeää, että kokeneet työntekijät haluavat jatkaa työuraa mahdollisimman pitkään ja tarvittaessa myös palata eläkkeeltä töihin. Tämä edellyttää ikäjohtamista ja varttuneiden työntekijöiden osaamisen kehittämistä.

”Hoitoala kaatuisi ilman eläkeläisiä”

Avoimissa vastauksissa eläkeläisten merkitys eri toimialoille tuli selvästi esille. Hoitoala on tyyppiesimerkki alasta, joka on riippuvainen eläkeiän ylittäneistä työntekijöistä. Eläkeläisten merkitystä korostettiin muissakin kommenteista myös yhteiskunnan edun näkökulmasta. ”Jokainen työtunti eläkeläisen työtä on yhteiskunnan etu”. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta yrittäjästä oli sitä mieltä, että eläkeläiset eivät vie nuorten ja työikäisten työpaikkoja. Yrittäjien perusteluissa korostuivat eläkeläisten työmoraali, vastuullisuus ja se, että työvoimapula vaivaa edelleen yrityksiä. Yli 40% vastaajista kertoi joko suurista tai jossain määrin suurista vaikeuksista rekrytoinneissaan.

Työuria voidaan pidentää monilla toimenpiteillä

Yrittäjien mielestä työpaikkakohtaisesti työuria voidaan pidentää monilla työyhteisöjen omilla toimenpiteillä. Näitä ovat työaikojen joustavoittaminen, työntekijöiden valmennukset, henkilöstökoulutukset ja ikäjohtamisen valmennukset esihenkilöille. Valtion ja työmarkkinajärjestöjen suuntaan lähtee toivomuksia eläkeläisten kevyemmästä verotuksesta, työnantajavelvoitteiden helpottamisesta, paikallisen sopimisen lisäämisestä ja kaikkinensa työn joustavuuden mahdollistamisesta. Kaikki toimet ovat tarpeen tulevan hallituskauden 100 000 työpaikan tavoitteeseen pääsemiseksi, kertoivat vastaajat.

Savon Yrittäjien uusi palvelutuote vastaa tarpeeseen työurien pidentämisestä ja ikäjohtamisesta

Savon Yrittäjien uusi EU-rahoitteinen hanke, Digistä voimaa työuran jatkoon, käynnistyy kesäkuun alussa. -Tarjoamme osaamiskartoituksilla ja valmennuksilla työkaluja siihen miten kokeneet työntekijä pidetään talossa mahdollisimman pitkään ja miten jo eläkkeelle siirtyneet työntekijät saadaan osaksi organisaatioiden työvoimaa, kuvailee hankkeen projektipäällikkö YTL Marketta Rantama. Hankkeen kohderyhmiä ovat yksityisen ja julkisen sektorin työnantajat, +55v työntekijät sekä hiljattain eläköityneet henkilöt. -Digivalmiudet osana työurien jatkamista on punainen lanka hankkeen sisällössä, jatkaa Rantama joka itse on perustanut yrityksen ja digikouluttanut itsensä eläkkeelle siirtymisen jälkeen. -Asennemuutoksilla ja valmennuksilla tavoittelemme työllisyysasteen nousua ja työn tuottavuuden kasvua. Hankkeen lähtökohtana on työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työuran loppupään pitovoima.

Näin kysely tehtiin –

  • kysely toteutettiin 13.5.-1.5. Savon Yrittäjien jäsenyrityksille
  • 207 vastaajaa edustivat kaikkia päätoimialoja: teollisuus 17% – kauppa 13% – rakentaminen 16% ja yrityksille sekä kuluttajille suuntautuvat palvelut 54%
  • vastauksia tuli kaikista Pohjois-Savon kunnista
  • yrityksistä 27% oli yksinyrittäjiä ja 73% työnantajayrityksiä

Digistä voimaa työuran jatkoon – hanke

  • Savon Yrittäjien hallinnoima hanke käynnistyy 1.6.2023
  • kohderyhmänä pohjoissavolaiset työnantajat, +55v työntekijät sekä hiljattain eläköityneet työntekijät
  • Osaamiskartoituksiin ja valmennuksiin osallistuminen on maksutonta
  • Lisätietoja: Marketta Rantama / marketta.rantama@yrittajat.fi

Lisätietoja

Savon Yrittäjät toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren 0400 404 346 paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi
Savon Yrittäjät puheenjohtaja Kalevi Hilli  040 551 1402 kalevihilli@gmail.com