Kuntayhtiöt hoitavat muun muassa ruokapalveluita. Kuva: Getty Images
7.2.2022 klo 15:08
Uutinen

Elinkeinoelämän järjestöt: Hyvää hankintalakia ei saa vesittää – Kilpailu on epäreilua

Elinkeinoelämän järjestöt ovat huolissaan hankintalain heikentämisestä. Työministerin esitys tarkoittaisi, että julkisesti omistetut yhtiöt voisivat toimia markkinoilla vapaammin, mikä heikentäisi yksityisten yritysten asemaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät ovat tyrmistyneitä työministeri Tuula Haataisen (sd) aikeista heikentää hankintalakia sekä helpottaa kuntien ja hyvinvointialueiden sidosyksikköyhtiöiden ulosmyyntiä.

Esitys tarkoittaisi, että julkisesti omistetut yhtiöt voisivat toimia nykyistä vapaammin markkinoilla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksen pohjalta voi arvioida, että se voisi avata julkisille yhtiöille miljardien eurojen lisämarkkinat.

− Tämä heikentäisi yksityisten yritysten asemaa ja loisi erittäin epäreilun kilpailuasetelman. Hyvää hankintalakia ei pidä vesittää, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Suomessa on yli 2 000 kuntayhtiötä. KKV on arvioinut, että sidosyksikköjen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 40 miljardia. Kunnat ja hyvinvointialueet operoivat yhtiöiden kautta esimerkiksi ruokapalveluita, vartiointia, kiinteistönhuoltoa sekä talous- ja tietohallinnon palveluita.

− Meillä on tällä hetkellä hyvä hankintalaki, joka on 2017 päivitetty. Sitä ei pidä lähteä muuttamaan ja vielä ohi hallitusohjelman. Markkinoilla on oltava tietyt pelisäännöt, joiden pysyvyyteen yrityskentänkin on voitava luottaa, EK:n kilpailuasiantuntija Annaliisa Oksanen sanoo.

Oksasen mukaan kuntien in-house-yhtiöiden määrä ja suurus on Suomessa iso kansantalouden kokoon nähden.

− Jos ulosmyyntirajoja nostettaisiin direktiivin sallimalle korkeimmalle tasolle, esimerkiksi 100 miljoonan euron liikevaihdon kuntayhtiö voisi harjoittaa 20 miljoonan euron edestä palveluidensa ulosmyyntiä muille kuin sen omistajille. Tällöin ollaan kaukana ulosmyynnin toissijaisesta luonteesta, vaikka se direktiivin mahdollistaman 20 prosentin ulosmyyntirajan täyttäisikin, Oksanen lisää.

Pk-yrittäjät: Kilpailu kuntayhtiöitä kohtaan epäreilua

Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari muistuttaa epäreilusta kilpailusta.

− Kilpailu on epäreilua, kun yrittäjä- ja konkurssiriskiä kantavaa yritystä haastaa veronmaksajien pääomittama in-house-yhtiö. Se voi aina turvautua veronmaksajiin, kun on vaikeaa, Jaskari perustelee.

Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät muistuttavat, että kuntien ja hyvinvointialueiden omistamien yhtiöiden yritystoiminta haittaa talouskasvua ja vääristää markkinoiden toimintaa. Yrityskyselyt osoittavat vuodesta toiseen pk-yritysten tyytymättömyyden kuntayhtiöiden epäreilua kilpailuasetelmaa kohtaan.

Sidosyksikkö on yritys, joka on julkisen omistajan määräysvallassa ja jolta omistaja voi ostaa palveluja ilman kilpailutuksia. Jotta julkinen yhtiö voi olla sidosyksikköasemassa, se voi pääsääntöisesti myydä muille ostajille enintään viisi prosenttia liiketoiminnasta ja enintään 500 000 euron arvosta.

Toimitus
Toimitus