Osinkoverotus
Kuva: Getty Images
6.3.2023 klo 14:12
Uutinen

Elinkeinoelämän järjestöt: Osinko- ja arvonlisäverotuksen korotukset olisivat myrkkyä

– Kiristykset osinkoverotukseen ja arvonlisäverotukseen olisivat myrkkyä taloudelle ja yrittäjyydelle. Niitä ei tule toteuttaa, vaativat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto yhteisessä kannanotossaan.

Seuraavilla vaalikausilla on edessä julkisen talouden sopeutustoimet. Maanantaina julkistettu valtiovarainministeriön meno- ja verokartoitus toimii elinkeinoelämän järjestöjen mukaan hyvänä pohjana tälle.

– Suomen julkinen talous vaatii vakauttamista ja seuraava hallituskausi on välttämätöntä aloittaa uskottavalla ja kunnianhimoisella julkisen talouden sopeuttamisella. Liikkeelle pitää päästä heti hallituskauden alussa. Suomen finanssipoliittinen liikkumavara on tärkeä, koska talousnäkymät ovat epävarmoja, linjaavat EK, Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto.

Julkisen talouden tasapainottamisen painopisteen on elinkeinoelämän järjestöjen mukaan oltava selkeästi rakenneuudistuksissa ja menomaltissa. Vakautustoimien on keskityttävä kasvua ja työllisyyttä vahvistaviin rakennetoimiin, menomalttiin sekä julkisten menojen tarkkaan läpikäyntiin.

– Kokonaisveroasteen nousu on pystyttävä estämään, ja veropäätöksissä on huomioitava verojen vaikutukset työllisyyteen, kasvuun ja ostovoimaan, järjestöjen kannanotossa todetaan.

Valtiovarainministeriön verokartoituksessa nostettiin esille listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristäminen mahdollisena keinona sekä myös alennettujen arvonlisäverokantojen korottaminen. Kiristykset osinkoverotukseen ja arvonlisäverotukseen olisivat kuitenkin elinkeinoelämän järjestöjen mukaan myrkkyä taloudelle ja yrittäjyydelle.

– Ajoitus on huonompi kuin ehkä koskaan aiemmin. Juuri nyt Suomi tarvitsee kipeästi kilpailukykyä, kasvua, ostovoimaa ja yrittäjyyttä velkataakan maksamiseen. Osinkoverotuksen kiristäminen olisi ehdottoman väärä signaali yrittäjille ja omistajille, joiden odotetaan investoivan ja työllistävän, järjestöt toteavat yhteiskannanotossaan.

Järjestöt eivät myöskään pidä realistisena ajatusta veronkiristyksillä kerättävien lisäverotulojen suuruudesta.

– Veronkiristykset johtaisivat väistämättä käyttäytymisvaikutuksiin ja esimerkiksi jaettavien osinkojen pienenemiseen. Tällöin veropohja kapenisi eikä laskennallisia lisäverotuottoja tosiasiassa ainakaan täysimääräisesti saataisi.

Elinkeinoelämän järjestöjen mukaan Suomen osinkoverojärjestelmässä on kiistattomia vahvoja puolia, kuten vahvaan pääomarakenteeseen kannustaminen, mutta siinä on tunnistettu myös kehittämiskohteita.

– Jos osinkoverotuksen muuttamista harkitaan, tulisi pistemäisten parametrien muutosten asemesta lähteä arvioimaan järjestelmää kokonaisuutena sekä analysoida mahdollisten uudistusten vaikutusta yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn, kannanotossa todetaan.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus