Sote-ala
15.3.2023 klo 08:28
Uutinen

Elinkeinoelämän järjestöt: Uudistusta jatkettava – Viisi ratkaisua soteen

Elinkeinoelämän järjestöt kannustavat seuraavaa hallitusta ja hyvinvointialueita uudistuksen ripeään jatkamiseen.

Hyvinvointialueiden perustamisen myötä sote-uudistuksessa on päätetty vasta hallinnollisesta rakenteesta.

Elinkeinoelämän järjestöt esittävätkin konkreettisia ratkaisuja palvelujen saatavuuden parantamiseksi ja kustannuskasvun hillitsemiseksi. 

– Sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat koko sen valmistelun ajan olleet palveluiden saatavuuden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen sekä kustannuskasvun hillitseminen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko palvelujärjestelmän tuottavuuden merkittävää parantamista, toteavat Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, Finanssiala ry, Hyvinvointiala HALI ry, Kuntoutusyrittäjät ry, Lääkäripalveluyritykset ry, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry ja Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry yhteisessä kannanotossaan.

Strategista yhteistyötä ja innovaatioita

Elinkeinoelämän järjestöt pitävät välttämättömänä, että seuraava hallitus kirjaa tavoitteekseen monituottajuuden edistämisen ja yksityisen sektorin toimijoiden laajan hyödyntämisen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuotannossa.

– Kaikki resurssit on otettava tehokkaaseen käyttöön julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta kehittämällä. Tämä edellyttää eri tuotantotapojen avointa vertailua ja strategista työnjakoa yksityisen ja julkisen palvelutuotannon välillä, järjestöjen kannanotossa todetaan.

– Yksityiset palveluntuottajat ovat hyviä uudistamaan palveluprosesseja ja kehittämään uusia innovaatioita. Innovaatiotoimintaa tukevat yhteisesti määritellyt päämäärät ja yksityiskohtaisen sääntelyn purkaminen, jotta nykyiset toimintatavat eivät rajoita liikaa tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Järjestöjen mukaan yksityisen palvelutuotannon hyödyntäminen vapauttaa myös julkisen sektorin henkilöstöä niihin tehtäviin, jotka on perusteltua tuottaa julkisena tuotantona. Yksityinen rahoitus, kuten vakuutukset täydentää julkista hyvinvoinnin rahoitusta ja keventää julkisen sektorin taakkaa.

Elinkeinoelämän järjestöjen viisi sote-ehdotusta

  1. Velvoitetaan hyvinvointialueet tuotteistamaan palvelunsa, laskemaan oman tuotantonsa yksikkökustannukset ja ilmoittamaan ne julkisesti. Myös hoivaan ja hoitoon pääsyn ajat on ilmoitettava vertailukelpoisesti ja ajantasaisesti.
  2. Parannetaan julkisrahoitteisten palveluiden saatavuutta purkamalla korona-aikana syntyneet ylipitkät hoitojonot sekä puolittamalla erikoissairaanhoidon ja suun terveydenhoidon hoitotakuuajat. Sanktioidaan kaikkien hoito- ja hoitotakuuaikojen ylittäminen sekä edellytetään ostopalveluiden ja palveluseteleiden käyttöönottoa takuuaikojen ylittyessä.
  3. Parannetaan kansalaisten hoitoon ja hoivaan pääsyä sekä valinnanmahdollisuuksia hoitopaikan suhteen kehittämällä Kelan sairausvakuutusjärjestelmää ja korottamalla korvausten tasoa sekä lisäämällä palveluseteleiden käyttöä merkittävästi
  4. Helpotetaan työvoimapulaa uudistamalla ammattiryhmien työjakoa ja teknologian yhteensovittamista kaikilla sote- ja hyvinvointialoilla sekä helpottamalla ulkomaisen työvoiman hyödyntämistä.
  5. Panostetaan terveyden edistämiseen ja ennalta ehkäiseviin palveluihin.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus