10.9.2020 klo 13:18
Uutinen

Elinkeinopalveluiden kehittäminen Kirkkonummella

Kuntabarometrin tulokset kertovat karun totuuden – yhteistyön kehittäminen kunnan kanssa on alkanut

Kuntabarometri kehittämisen työkaluna

Tämän kevään kuntabarometrin tuloksissa on selkeä kehittämisen paikka Kirkkonummella. Kysely oli avoinna 16.2.-13.5.2020 ja siihen vastasi 45 kirkkonummelaista yritystä – osallistuvien yritysten lukumäärän soisi olevan hieman korkeampi, mutta tämäkin vastaajien määrä antaa suuntaviivoja kehityskohteille.

Kokonaisarvosana on Uudenmaan vertailussa toiseksi alin: 2,19 (arvoasteikolla 1-5, 1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä).

Elinkeinopolitiikka oli jaettu kuuteen osa-alueeseen:

 1. elinkeinopolitiikan asema kunnassa
 2. koulutus ja osaaminen
 3. kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys
 4. infrastruktuuri
 5. yrityspalvelut
 6. kunnan hankintapolitiikka

Hankintapolitiikka nähtiin huonoimpana osa-alueena arvosanalla 2,12, parhaiten näistä arvioitiin elinkeinopolitiikan asema kunnassa 2,30.

Yrityspalveluiden tärkeysjärjestys vastanneiden mielestä

 1. yrityksen tilaratkaisut
 2. verkostoituminen
 3. aloittavan yrittäjän palvelut
 4. rahoitus- ja investointineuvonta
 5. yrittäjien digivalmiuksien kehittäminen
 6. yritysmentori- tai kummitoiminta
 7. koulutukset
 8. uusien teknologioiden tai energiaratkaisujen käyttöönoton edistäminen
 9. omistajanvaihdospalvelut
 10. kainsainvälistyminen

Uusien yritysten saamisessa kuntaamme nähtiin pääasiassa huonosti (38 %) tai erittäin huonosti (24 %) onnistuneena, joka viides ei osannut sanoa mielipidettään.

Reilun kolmanneksen (36 %) mielestä naapurikunnan pitäisi liittyä yhteen oman kunnan kanssa, kolmannes (33 %) on tätä vastaan – vajaa kolmannes ei osannut sanoa tähän mielipidettään.

Yhdistyksemme hallitus on aloittanut yhteistyöneuvottelut kunnan kanssa

Kuluneen koronakevään aikana yhdistyksemme puheenjohtajan, Janne Laitisen sekä kunnan välinen yhteistyö on tiivistynyt. Janne tapaa kunnanjohtajaa ja kuntakehityspäällikköä säännöllisesti ja kertoo yrittäjärintaman terveisiä. Myös kunnanjohtaja tunnustaa tarpeen yhteiselle keskustelulle elinkeinoasioissa.

Yhdistyksemme hallitusjäsenet kokoontuivat yhteen 18.8. keskustelemaan erilaisista toimenpiteistä liittyen kunnan elinkeinopalveluiden kehittämiseen. He tekivät kunnalle ehdotuksen kehitettävistä kohteista ja nämä esiteltiin kunnalle yhteisessä palaverissa 4.9.:

 • Yleisesti päätöksenteon nopeus
 • Yritys- ja asiakaslähtöinen ajattelu kaavoitukseen ja hankintoihin
 • Asiakaspalvelu
 • Toimitilojen saatavuus (mukaanlukien yksityiset), mahdollisesti yksi verkkosivu jolle kaikki koottuna
 • Co-working tiloja yrittäjille
 • Todettiin yleinen korkea vuokrataso (yksityiset toimitilat)
 • Tutustuminen muihin kuntiin ja niiden elinkeinopalveluihin
 • Elinkeino-ohjelman päivittäminen ajankohtaista
 • Koulutustarjonnan kehittäminen yhteistyössä yhdistyksen kanssa

Palaverissa sovittiin, että seuraavaksi Janne esittelee yrittäjien näkemykset ja ehdotukset kunnan johtoryhmälle.

Kerromme elinkeinoasioiden kehittämisestä sivuillamme >>