24.5.2023 klo 16:30
Uutinen

Elinvoimabarometri: Uusimaa on yrittäjien mielestä Suomen elinvoimaisin maakunta

Yrittäjien mielestä Suomen maakunnista elinvoimaisin on Uusimaa. Toiseksi vahvinta elinvoima on Pirkanmaalla ja kolmanneksi Pohjanmaalla. Yrittäjien uudessa Elinvoimabarometrissa kysyttiin yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotimaakunnasta. Mitattavia kategorioita oli kolme: elinvoima, verkostoituminen sekä johtaminen ja päätöksenteko. Uusimaa on ykkönen myös kyselyn kokonaistuloksissa.

Uudellamaalla toimivat yrittäjät ovat tyytyväisimpiä maakuntansa elinvoimaan. Maakunnan erityisenä vahvuutena on saavutettavuus niin lentoliikenteellä, tieverkolla, rautatieyhteyksillä kuin tietoverkoilla. Sijainnin ja hyvien yhteyksien merkitys korostuu yrityskoon kasvaessa.

– Uusimaa on kokonaistuloksessa yrittäjien mielestä parhaiten menestynyt maakunta, joten täytyy olla tyytyväinen. Toisaalta en näe siinä isoa yllätystä. En myöskään siinä, että yrittäjät nostivat elinvoimassa ja liikenneyhteyksissä Uudenmaan maakunnista ykköseksi. Parannettavaakin meillä on, sillä barometrin tuloksista käy ilmi, että yrittäjät toivovat Uudellamaalla parempaa johtamista ja päätöksentekoa, sanoo Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Uusimaa on puoleensavetävä maakunta, jolla on hyvä imago

Yrittäjien mielestä puoleensavetävin maakunta, jolla on yritysten kannalta houkuttelevin imago, on Pirkanmaa ja seuraavana tulee Uusimaa. Puoleensavetävyyden osa-alueilla Uusimaa on maakuntien ykkönen kulttuuripalveluissa ja liikuntapalveluissa. Pirkanmaa johtaa hienoisesti kysyttäessä työvoiman saatavuudesta, rakennetusta ympäristöstä ja koulutuspalveluista. Matkailupalveluissa puolestaan Lappi pitää kärkisijaa ja seuraavina tulevat Uusimaa ja Pirkanmaa.

Yrittäjät verkostoituvat muiden yrittäjien kanssa

Elinvoimabarometri -selvityksessä yrittäjiltä kysyttiin myös verkostoitumisesta maakuntien alueilla. Uudellamaalla kuntien sekä kunnallisten ja seudullisten kehitysyhtiöiden tai maakunnan verkostoitumistilaisuuksia järjestetään suhteellisesti vähän verrattuna muihin maakuntiin. Hyvinvointialueiden ja valtion alueellisten toimijoiden verkostoitumistilaisuuksien osalta Uusimaa sijoittuu vertailussa keskivaiheille. Sen sijaan muut kuin julkiset toimijat järjestävät verkostoitumistilaisuuksia eniten Uudellamaalla.

Uusmaalaiset yritykset osallistuvat verkostoitumistilaisuuksiin harvemmin kuin maakunnissa keskimäärin. Uusmaalaisista vastaajayrityksistä 66 prosenttia kertoo verkostoituneensa muiden Uudenmaan alueella toimivien yritysten kanssa. Maakunnissakunnissa keskimäärin osuus on 70 prosenttia.

Puolet uusmaalaisista yrityksistä käyttää julkisia yrityspalveluita

Tutkimus toi jälleen ilmi, että yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Jokainen yritys tarvitsee jossakin elinkaarensa vaiheessa neuvoja, koulutusta ja rahoitusta. Uusmaalaisista vastaajayrityksistä puolet (49 %) on hyödyntänyt julkisia yrityspalveluita. Koko maassa osuus on 58 prosenttia. Erityisesti Uudellamaalla hyödynnetään yritysneuvonnan palveluita (28 %), aloittavan yrittäjän palveluita (26 %) ja kehittämishankkeita (17 %).

Maakuntien päätöksenteko on yrityksille vierasta

Elinvoimabarometri kertoo, että vain 26 prosenttia kaikista yrittäjistä tietää, mistä maakunnan liitto päättää. Loput joko eivät tiedä (45 %) tai eivät osaa sanoa (29 %). Liiton poliittinen päätöksenteko ei myöskään ole yrityksille näkyvää ja vain 32 prosenttia kaikista yrittäjistä piti maakunnan päätöksentekoa edes jollain tavalla näkyvänä. Uusmaalaisille yrittäjille päätöksenteko on kaikkein vierainta.

Maakunnan päätöksentekoilmapiirin kokee yritysten kannalta positiiviseksi 42 prosenttia kaikista yrittäjistä ja 28 prosenttia ei osaa sanoa. Uusmaalaisista yrityksistä 35 prosenttia pitää ilmapiiriä positiivisena ja 39 prosenttia ei osaa sanoa. 66 prosenttia uusmaalaisista yrityksistä ei osaa sanoa, onko Uudenmaan liiton päätöksenteossa käytössä yritysvaikutusten arviointi.

Elinvoimabarometri

Yrittäjien Elinvoimabarometri toteutettiin nyt ensimmäisen kerran. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 4 830 yrittäjää ajalla 1.3.–17.4.2023. Uudeltamaalta vastaajia oli 732. Elinvoimabarometrin tulokset julkistetaan Kunnallisjohdon seminaarissa 24.5. klo 16.30, jonka jälkeen tulostiedot ovat saatavilla sivustolla yrittajat.fi/elinvoimabarometri2023 .