3.2.2020 klo 08:08
Uutinen

Elinvoimaltaan ainutlaatuinen Häme

Elinvoimaisuus on muuttuva kokonaisuus, josta keskustellessa puheissa vuorottelevat yhtäällä elinkeinoelämän rooli ja toisaalla kuntien toimet. Kunnat nähdään usein kehikon muodostajana – hankintojen kilpailuttajina ja palvelujen järjestäjinä, yritykset monipuolisen elinkeinorakenteen toteuttajina ja kehittäjinä.

Keskustelu kuntien roolista elinkeinopolitiikan kokonaisuudessa kilpistyy valitettavan usein yksittäisiin hankintoihin ja niiden ohjautumiseen kilpailuttamisprosessissa. Julkinen sektori kokonaisuudessaan on 35 miljardin ostoilla ilman muuta merkittävä ostaja ja hankintojen näkökulmasta kunnilla on merkittävä tehtävä alueellisen elinvoiman rakentajina.

Elinvoimaisuuden vahvistaminen on kuitenkin huomattavasti hankintoja laajempi kokonaisuus, joka ansaitsee oman vuoropuhelunsa yrittäjien ja kuntatoimijoiden yhteisissä pöydissä. Mielellään toistuvasti ja yhdessä hyväksi nähtäviin toimenpiteisiin johtaen.

Tavoitteet kansainväliselle tasolle

Saisimmeko koottua pilotoivassa hengessä koolle toimijoiden ryhmän, joka rohkeasti ja ennakkoluulottomasti lähtisi askel askeleelta, projekti projektilta kehittämään toimintamallia, jonka tuloksena alueen toimeliaisuus, vetovoimaisuus ja innostus kehittämiseen olisivat valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisella tasolla? Kaikki tekijät ja mahdollisuudet alueella ovat olemassa ja läsnä.

Tarvitaan yrittäjiä, kuntien toimijoita, koulutuksen toteuttajia ja ennen kaikkea iso määrä innostusta, roima annos ennakkoluulottomuutta, vakaa ripaus verkostoitumista ja napakka näkymä yhteisestä menestyksen päämäärästä. Innostuitko? Nyt olisi juuri oikea saada aikaan jotain ainutlaatuista!

Kirjoittaja Pirjo Alijärvi on Kansan sivistysrahaston viestintäpäällikkö ja Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Kuvateksti: Elinvoima muodostuu halkopinon lailla lukuisista tekijöistä, jotka yhdessä muodostavat vahvan ja energiaa tuottavan kokonaisuuden. Kuva: Pirjo Alijärvi