29.10.2017 klo 21:10
Uutinen

Elinvoimatekijöitä esille nostamassa

Yrittäjän päivänä 5.9.2017 Kaskisissa yrittäjät ja kaupungin luottamushenkilöt kokoontuivat yhteen aamupalalle

Elinvoimainen Kaskinen oli teemana elinkeinoasiamies Johanna Peltoniemen kokoon kutsumassa keskustelussa, jota alustivat puheenvuorot kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangsilta ja Kaskisten Yrittäjien puheenjohtaja Heli Östermanilta.

Elinvoimaista kuntaa luovasta elinkeinopolitiikasta Österman nosti esille kolme seikkaa:
1) yrittäjämyönteisyyden, 2) yrittäjyyden puitteiden ja niihin liittyvien pelisääntöjen kehittämisen sekä
3) yhteistyökulttuurin rakentamisen.

Yrittäjämyönteisyys ja yrittäjäystävällisyys kunnan toiminnassa luo elinvoimaisen ilmapiirin ja ympäristön. Käytännön eri tilanteissa ja toiminnan tasoilla tulisi asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa huomioida yrittäjät ja yritysvaikutukset. Olisi hyvä miettiä, kuunnellaanko yrittäjiä, kun tehdään heitä koskevia päätöksiä. Ja huomata, millaisia vaikutuksia tehdyillä päätöksillä on yritysten väliseen kilpailuun. Ja pohtia, väheneekö vai lisääntyykö päätösten kautta yritysten määrä kaupungissa.

Hankintapolitiikka on yksi yritysten kanssa toimimisen pelisääntöihin liittyvä asia, joka usein herättää keskustelua. Hankintapolitiikan jatkuva kehittäminen kunnassa on tärkeä asia. Hankintasääntö tulisi toimivalla tavalla jalkauttaa käytäntöön siten, että myös sen kautta voidaan vahvistaa paikallista yrittäjyyttä ja samalla toteuttaa hankinnat myös kuntaorganisaation kannalta järkevällä ja kestävällä tavalla.

Yhteistyökulttuurin rakentaminen on erityisen tärkeää kestävän elinvoimaisuuden luomisessa. Tarvitsemme vuorovaikutusta ja erilaisten toimijoiden kumppanuutta. Tässä meitä voisi auttaa yhteinen ja jaettu visio siitä, millaista elinvoimaista Kaskista yhdessä tavoittelemme. Yhtenä olennaisena elementtinä siinä varmasti tarvitaan yrittäjyyden edistämistä kaikin mahdollisin tavoin, ja siksi onkin käynnissä oleva Kaskisten uuden elinkeinostrategian luomisen prosessi tuntunut nyt erityisen mielekkäältä asialta.