ELY aloitti Hyrsynkulmantien muuttamisen soratieksi asukkaiden soraäänistä huolimatta Kuva Antti Hyrsylä
19.10.2022 klo 10:20
Uutinen

ELY keitti sorateistä sopan – kuulemistilaisuus muuttui totaaliseksi farssiksi

ELY järjesti Ypäjällä 14.9. tiedotus- ja kuulemistilaisuuden suunnitelmista muuttaa kaksi tietä sorateiksi, Taipaleentie Humppilassa ja Hyrsynkulmantie Ypäjällä. Teiden kunnossapidosta vastaava ELYn yksikön päällikkö Tuomas Vasama vakuutti yleisölle, että kuuleminen on aitoa ja ”mistään toimenpiteistä ei ole päätetty ennen tätä tilaisuutta”. Keskustelujen tauottua kansalle annettiin kaksi viikkoa aikaa tuoda asiassa esiin näkemyksiä ja niitä pyydettiin kirjallisina 3. lokakuuta mennessä.

Kummatkin teiden alueilla olevat kunnat, Humppila ja Ypäjä, lähettivät määräaikaan mennessä ELY:lle viestin, joissa ne ehdottivat kuntien suorittamaa vaikutusten arviointia suunnitelluille toimenpiteille. Ypäjän ELY:lle toimittama asiakirja päätyi yksiselitteisesti ajan pyytämiseen arvioinnin suorittamiselle.

Asukkaiden ja muiden tienkäyttäjien näkemykset on huomioitava ennen purkupäätöstä. Tämän takia olisi perusteltua, että Ypäjän kunta tekee yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vaikutusten arvioinnin tien muuttamisen vaikutuksista. Kunta pyytäkin lisäaikaa vaikutusten arvioinnin tekemiseen. (ote Ypäjän kunnan viestistä ELYlle)

ELY ei lämmennyt ehdotuksille ja se tiedotti asiassa perjantaina 7.10. Tiedotteessa todettiin, että ”kannanotoissa ei ole esitetty sellaisia uusia asioita, jotka estäisivät suunnitellut pinnoitteen purkamiset ja teiden muuttamisen sorateiksi”. Vastaavasti he kertoivat töiden alkavan viikolla 41, eli tiedotteen päiväystä seuraavana arkipäivänä.

Ypäjän kunnanjohtaja Tatu Ujula ihmetteli ELY-keskuksen kiirettä 15.10 julkaistussa Forssan lehden artikkelissa. Haastattelussa hän toi esiin kysymyksen siitä, oliko kuntien ja kuntalaisten kuuleminen tapahtunut aidosti.

– Kuulemistilaisuudessa ja sen jälkeen tuotiin esiin paljon näkemyksiä. ELY-keskuksen aikataulu töiden aloittamiseksi kuulostaa nopealta. Humppilan ja Ypäjän kunnilla oli valmius vaikutusten arviointiin Hämeen Yrittäjien avustuksella, Ujula kommentoi.

Hämeen Yrittäjissä ihmeteltiin ELYn kiirettä.

– Osallistuin kuulemistilaisuuteen ja kysyin, voidaanko toimenpidettä siirtää vai onko sillä akuutti tarve. Kysyin myös vaikutusten arvioinnin suorittamisesta. Saimme vastaukseksi, että mitään ei ole vielä päätetty ja toimenpidettä ei ole teknisesti pakko suorittaa nyt. Vaikutusten arviointia ELY ei ollut itse valmis tekemään, mutta kuuntelivat sujuvasti keskustelun ajatuksesta kuntien suorittamasta arvioinnista, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka myöntää.

Yrittäjien mukaan tiedotustilaisuuden jälkeen kuntien kanssa käytiin keskustelua vaikutusten arvioinnin suorittamisesta ja aluejärjestö sitoutui auttamaan kuntia sen toteuttamisessa.

– Olimme valmiina toimimaan kuntien tukena nopeallakin aikataululla. ELYn vauhti oli vaan meidän ajatuksiammekin nopeampi, Haukka toteaa.

Kitkerän kritiikin ymmärtää, sillä ELYn 7.10. tiedotteessa ei ole sanallakaan mainittu alueen kuntien pyyntöä vaikutusten arvioinnin suorittamiseen. Sen sijaan ELY muistuttaa vastaanottajia juridiikalla: ”Teiden korjaus on kunnossapitotyötä, joka ei ole sellainen hallinnollinen suunnitelma tai päätös, joka on valituskelpoinen”, tiedotteessa todettiin.

– Kaikki kuulemiset ja kannanottomahdollisuudet olivat täyttä teatteria. ELY-keskus halusi päätöksen äkkiä alta pois ja käveli samalla Ypäjän ja Humppilan kuntien yli, Ypäjän Yrittäjien varapuheenjohtaja Heikki Santakangas puuskahtaa.

Hämeen Yrittäjien mukaan on selvää, että kunnostusurakka ei voi käynnistyä tuolla aikataululla ilman aikaisemmin tehtyjä päätöksiä.

– Ensimmäisen kerran tämän kaltaista näytelmää on päästy todistamaan. Toista kertaa emme halua. Tulemme aloittamaan asiassa keskustelun viranomaisten kanssa, siitä miten he ja me ymmärrämme hyvän hallinnon, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka toteaa.