21.8.2017 klo 13:07
Uutinen

ELY-keskus rahoitti Pohjois-Suomen yritysten kasvua ja kehittämistä 21 miljoonalla eurolla alkuvuoden aikana (Pohjois-Pohjanmaa)

Myönnetyn rahoituksen määrä pysyi samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rahoituksella mahdollistetaan lähes 70 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeiden toteutus sekä myötävaikutetaan 518 uuden työpaikan ja 11 uuden yrityksen syntymiseen Pohjois-Suomessa. Hankkeiden vaikutuksella yrityksiin arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa 148 miljoonaa euroa, josta noin puolet odotetaan tulevan lisääntyvän viennin kautta.

– Alkuvuoden aikana on rahoitettu paljon kustannuksiltaan suhteellisen pieniä kehittämishankkeita, joissa yritykset mm. selvittävät kansainvälisiä markkinoita, kehittävät uusia tuotteita ja palveluja sekä tuotteistavat niitä. Suurempia investointihankkeita on ollut lähinnä matkailun ja puutuoteteollisuuden yrityksissä Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Investoinneilla uudistetaan tuotantomenetelmiä ja parannetaan yritysten kilpailukykyä. Digitalisaatio näkyy yrityskentässä yhä vahvemmin toimialasta ja sijainnista riippumatta. Uutta liiketoimintaa syntyy erilaisten älykkäiden ratkaisujen ympärille, joissa markkinat ovat useimmiten globaalit. Kansainvälistyminen onkin toinen hankkeissa selkeästi korostuva sisältö, kuvaa yksikön päällikkö Eija Virtasalo.

Kainuuseen rahoitusta myönnettiin yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, josta noin 70 % kohdistui Kajaanin seutukuntaan ja 30 % Kehys-Kainuun yrityksiin. Toimialoista olivat vahvimmin esillä metallituotteiden valmistus, matkailun majoitustoiminta ja liike-elämän palvelut.

Lapin yrityksiä rahoitettiin yhteensä 7,6 miljoonalla eurolla. Valtaosa rahoituksesta kohdistui Rovaniemen (33 %), Pohjois-Lapin (32 %) ja Kemi-Tornion (27 %) seutukuntiin. Toimialoittain tarkasteltuna suurimmat rahoitusosuudet olivat matkailun ohjelmapalveluilla ja majoitustoiminnalla sekä puutavara- ja puutuoteteollisuudessa.

Pohjois-Pohjanmaalla myönnetyn rahoituksen summa oli 11,9 miljoonaa, josta suurimmat osuudet olivat Oulun (39 %), Koillismaan (20 %) sekä Haapavesi-Siikalatvan (14 %) seutukunnilla. Pääosin ICT-alasta muodostuva liike-elämän palvelut -toimialaryhmä sai perinteiseen tapaan suurimman rahoitusosuuden. Myös matkailun ohjelmapalvelut, puutavara- ja puutuoteteollisuus sekä metallituotteiden valmistus olivat vahvasti esillä alkuvuoden hankkeissa.

Yritysten kehittämispalveluista tehtiin yhteensä 146 päätöstä, joista 80 kohdistui Pohjois-Pohjanmaalle, 43 Lappiin ja 23 Kainuuseen. Yritystoiminnan Analyysi-palvelusta tehtiin yhteensä 51 päätöstä. Konsultointipalveluista kysytyin aihe-alue oli ”Kasvu”, johon liittyviä päätöksiä tehtiin yhteensä 34.

Pk-yritysten avainhenkilöille käynnistettiin koulutusohjelmia kasvuun johtamisesta, talouden ja tuottavuuden johtamisesta sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisesta. Koulutuksissa aloitti Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa yhteensä 91 henkilöä.

– Taloudessa ja työllisyydessä on ollut nähtävissä erittäin myönteistä kehitystä myös Pohjois-Suomessa. Toivottavasti tämä rohkaisee yrityksiä yhä aktiivisempaan kehittämiseen. ELY-keskuksen ja muiden Team Finland -toimijoiden monipuoliset rahoituksen ja kehittämisen työkalut kannattaa pitää mielessä uusia hankkeita suunniteltaessa, Virtasalo lisää.

Lisätietoja myönnetystä rahoituksesta ja yritysten kehittämispalveluista maakunnittain (pdf, 508 kt)
Lista rahoitetuista yrityksistä ja organisaatioista (pl. yritysten kehittämispalvelut) (pdf, 2,8 Mt)

Tiedot sisältävät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän yrityksen kehittämisavustuksen ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen myös Kainuun ja Lapin maakuntien osalta sekä yritysten kehittämispalveluista tehdyt päätökset.

Lisätiedot:
Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150, eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi